6. máj 2011 7:03

Jazykové – bilingválne vzdelávanie už na základnej škole

Základná škola na Mariánskej ulici s triedami pre intelektovo nadané deti v projekte APROGEN – ERIN otvára v školskom roku 2011/12 5. ročník s vyučovaním CLIL  Content and Language Integrated Learning integrovaním anglického jazyka do vzdelávania (2 - 3 vzdelávacie predmety). Škola podporovaná štrukturálnymi fondami EÚ Premena tradičnej školy na modernú ”Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka prostredníctvom digitálnych technológií”.  Ako vyzerá vyučovanie metódou CLIL? Cieľ: poskytnúť kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, ale zároveň dať vzdelaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pri CLIL-e je materinský jazyk na prvom mieste.

Väčšina hodín vedených pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov, materinského jazyka a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú často podané v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku. Je možné, že triedu s výukou CLIL môže dieťa pokladať za „náročnejšiu“ z toho dôvodu, že počúvanie, čítanie a hovorenie v cudzom jazyku je únavné, kým si na to nezvykne. Preto je možné, že pracovná záťaž sa bude dieťaťu zdať väčšia, ale úlohou školy ja zabezpečiť udržanie akceptovateľnej úrovne. Ak sa dieťaťu vyučovanie pomocou CLIL páči, záťaž nebude považovať za problém. Ľudia majú odlišné schopnosti v ovládaní jazyka, bez ohľadu na jazyk. V triedach s výukou CLIL sú vždy deti s rôznymi schopnosťami nielen v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby deti počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z metódy CLIL tak môžu profitovať všetky deti, nielen tie, o ktorých si myslíme, že sú „dobré v jazykoch“.

 

V prípade záujmu o vzdelávanie Vášho dieťaťa metódou CLIL – kliknite: http://www.marianska.sk/

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…