1. Apr 2016 7:52

Jarné upratovanie 2016

Primátorka mesta Prievidza a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú obyvateľov mesta, aby sa zapojili do Jarného upratovania 2016, ktoré sa koná v sobotu 16. apríla 2016.

Po minuloročnom jarnom upratovaní sa prievidzská radnica rozhodla, že tohtoročné upratovanie sa bude realizovať v neskoršom období. Minulý rok, bolo upratovanie naplánované na koniec mesiaca marec, avšak počasie bolo veľmi nepriaznivé a terén verejných priestranstiev bol pomerne dosť premočený. Po viacerých výzvach ľudí, bol termín akcie stanovený až na 16. apríla, kedy sa dá predpokladať stabilnejšie počasie.

Do jarného upratovania sa môžu zapojiť všetci obyvatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, prevádzkovatelia prevádzok a správcovia objektov. Všetkých srdečne pozývame, aby sa k nám pridali a urobili Prievidzu krajšou.

Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy pripraveného biologicky rozložiteľného odpadu je potrebné oznámiť na „zelenú linku“ 046 542 46 95. Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…