4. Oct 2012 12:21

Informačná kampaň 2012 a celonárodná zbierka „DNI NEZÁBUDIEK“ v uliciach Slovenska

Liga za duševné zdravie SR je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie ľudí trpiacich duševnými poruchami. Je strešnou organizáciou 34 členských organizácií pacientov a príbuzných spolu s odborníkmi. Organizuje rôzne workshopy, mediálne kampane a celoslovenskú zbierku, zriaďuje Galériu Nezábudka, internetovú Poradňu Nezábudka, vydáva informačné letáky o rôznych duševných ochoreniach.

V auguste a septembri robíme nábor dobrovoľníkov:
Pripravili sme súťaž pre mladých dobrovoľníkov, stredoškolákov – najlepší v Zbierke získajú:
1. Večeru so slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
2. Návštevu galérie moderného umenia s maliarom Martinom Knutom
3. Vstupenky na zápas HC Slovan v druhej najlepšej lige sveta KHL
4. Možnosť stať sa postavou v knihe populárnej spisovateľky Evity
5. Účasť na módnej prehliadke s FASHION TV
6. Účet v Slovenskej sporiteľni s vkladom 50,- Eur

Najväčšou aktivitou Ligy za duševné zdravie SR je celoslovenská Zbierka DNI NEZÁBUDIEK
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga edukačnú kampaň, na zvyšovanie informovanosti slovenskej verejnosti o duševnom zdraví. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.
V dňoch 10. až 13. októbra si môžu ľudia na celom Slovensku zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl v mnohých mestách na Slovensku. Zbierku je možné podporiť aj zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti všetkých operátorov v hodnote 2,- € alebo finančným príspevkom zaslaným na účet LDZ SR.
Duševné poruchy nemusia ovládať život pacienta, sú dnes dobre liečiteľné. Bez duševného zdravia neexistuje zdravie. Pomôžte ľuďom so skúsenosťou s duševnou poruchou vrátiť sa k práci a k rodine! Chceme mať zdravšie Slovensko.


Depresia a svetová kríza

Svetová federácia duševného zdravia (WFMH) očakáva, že sa výskyt depresie v období hospodárskej krízy zvýši. Podľa WFMH trpí depresiou 10% ľudí na svete a každý piaty človek trpel touto poruchou počas svojho života. Do roku 2020 sa depresia stane druhou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia.
Svet zachvátila kríza a žiaľ veľkej časti samovrážd sa dopustia ľudia, ktorí trpia depresiou a ekonomická kríza tu pôsobí ako spúšťač. Tento fakt je dôležitý pre skríning depresie počas takýchto období ekonomického utrpenia. Zdravie ľudí môže byť ovplyvnené sociálno-ekonomickou degradáciou v dôsledku straty pracovných miest a obmedzením ich príjmov. Nezamestnanosť a chudoba produkujú alebo urýchľujú vznik rôznych psychických problémov.
Odporúčania zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z jej správy z roku 2011:
• Včasné rozpoznanie psychických problémov
• Rozvoj komunitnej starostlivosti v oblasti duševného zdravia
• Boj proti stigme
• Investície do duševného zdravia majú ekonomický prínos
• Reforma zdravotníctva v oblasti duševného zdravia, najmä deinštitucionalizácia a poskytovanie služieb v oblasti duševného zdravia
Depresiaje jedna z hlavných psychopatologických následkov spojených s hospodárskou krízou. Skríning depresie a samovražedných tendencií počas obdobia hospodárskych kríz sa odporúča ako rutinná psychiatrická stratégia. S ohľadom na spojitosť samovražedného potenciálu s nezamestnanosťou, sú aktívna politika trhu práce a podporné programy v oblasti duševného zdravia nevyhnutnosťou.

9. ročník Zbierky DNI NEZÁBUDIEK Celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia a zbierku Dni nezábudiek organizuje Liga na území celého Slovenska pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý si pripomíname 10.októbra.


Ako pomáha Zbierka Dni nezábudiek
Na Slovensku chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, a je nedostatočný počet služieb denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, krízových centier, chránených a podporovaných bývaní, chránených a podporovaných zamestnaní. Komplexná starostlivosť na Slovensku buď chýba alebo je neúplná.

Olga Valentová

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.