5. Feb 2021 10:37

Informácie o zdravotnom stave klientov aj cez telefón

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi (ďalej len ZpS) informuje, že v prípade záujmu môžu rodinní príslušníci klientov z objektu na Ul. M. Rázusa získať informácie aj na telefonickej linke.

Telefonická linka na ambulanciu Ul. M. Rázusa 046/541 60 62 alebo 0903 353 263 je vyhradená pre informácie o zdravotnom stave klientov. Linka je k dispozícii denne v čase od 13:00 do 14:00 hod.

ZpS na Ul. M. Rázusa je z dôvodu šírenia COVID-19 v karanténe s účinnosťou od 26.1.2021.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…