30. Oct 2019 9:09

Informácie o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia.

Vzhľadom k tomu, že rodiny navštevujú hroby príbuzných na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otváracie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom pietnych miest.
PREDAJŇA s pietnymi predmetmi, sviecami, kahancami, živými i umelými kvetmi bude v tomto období mimoriadne otvorená takto :
v sobotu 26.októbra 2019 od 9.00 do 18.00 h
v nedeľu 27. októbra 2019 od 10.00 do 17.00 h
v pondelok 28. až stredu 30.10. 2019 od 7.30 do 17.00 h
vo štvrtok 31. októbra 2019 od 7.30 do 18.00 h
v piatok 1. novembra 2019 ZATVORENÉ zo zákonných dôvodov
v sobotu 2. novembra 2019 od 8.00 do 18.00 h
v nedeľu 3. novembra 2019 od 9.00 do 17.00 h


Cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude v dňoch od piatku 25. októbra do nedele 3. novembra 2019 sprístupnený od 7.00 až do 21.00 h.

Počas týchto dní a zverejnených mimoriadnych termínov bude správa cintorína ( v predajni Pohrebnej služby na Mariánskej ul. č. 55 ) vystavovať aj NÁJOMNÉ ZMLUVY na hrobové a urnové miesta a umožní realizovať platby (hotovostné aj prostredníctvom platobných kariet) za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie.
POHREBNÉ OBRADY a smútočné rozlúčky budú zabezpečované a pripravované počas celých otváracích hodín predajne, ale realizované v tomto období len v obvyklých dňoch a časoch, t.j. pondelok – piatok o 12.00, 13.30 a 15.00, mimoriadne podľa situácie aj o 11.00 h. Dňa 1. novembra – v deň Sviatku všetkých svätých (deň pracovného voľna) sa pohrebné obrady konať nebudú a predajňa musí byť z dôvodov stanovených Zákonníkom práce ZATVORENÁ! Predaj kvetín , vencov a sviečok bude zabezpečený formou ambulantného predaja, súkromným predajcom pred cintorínom.
NON STOP SLUŽBA na prevoz zomrelých z miesta bydliska, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k dispozícii 24 hodín denne !
Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na telef. číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…