4. Jan 2019 10:44

Informácia o projekte - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza


Mesto Prievidza uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, za účelom realizácie projektu, ktorý je zameraný na rekonštrukciu autobusovej stanice, predstaničného priestoru, rekonštrukciu a zvýšenie kapacít záchytného parkoviska v tesnej blízkosti integrovanej zastávky ako aj na zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných oznamovacích prostriedkov.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Prievidza.
Hlavný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom 2 špecifických cieľov:
1. Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov verejnej osobnej dopravy
2. Zlepšenie informačného a oznamovacieho systému pre cestujúcich

Špecifické ciele boli nastavené v nadväznosti na realizáciu 2 hlavných aktivít projektu, ktorými sú:

1. Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice ako prestupného uzla a záchytného parkoviska
2. Zlepšenie informačného systému pre cestujúcu verejnosť
Názov projektu Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska

Hlavný cieľ projektu Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska

Schválená výška NFP 841 666,97 EUR

Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…