29. Sep 2017 11:58

Informácia k roznášaniu Oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Mesto Prievidza bude doručovať v dňoch od 3. do 8. októbra 2017 do každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Mesto Prievidza dáva do pozornosti, že v oznámení sa neuvedú mená a priezviská voličov – členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu, a to názov ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu. Obec doručí oznámenie v počte jeden kus do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…