7. Jun 2018 12:17

In-line plocha prístupná verejnosti

Zimný štadión v Prievidzi opäť prechádza na letnú verziu. Ovládne ho in-line plocha, ktorá bude pre verejnosť dostupná bezplatne.

Verejnosti oznamujeme, že in-line plocha je v prevádzke od 28.mája 2018. Obyvatelia ju môžu využívať podľa stanoveného harmonogramu obsadenosti. Obsadenosť in-line plochy možno sledovať na internetovej stránke Technických služieb.

Plocha bude k dispozícii pre individuálne využitie v mesiaci júl počas pracovných dní, t.j. od pondelka do piatka vždy od 8.00 h do 14.00 h. In-line plocha bude poskytovaná aj kolektívom na základe objednávky u vedúceho športovísk a na základe stanoveného rozpisu. Pre kolektívne využívanie je plocha k dispozícii do 20.00 h. Vstupné je bezplatné.

Plocha bude poskytovaná v prípade, že ju využije viac ako desať ľudí.

V prípade, že máte záujem o individuálne využitie in-line plochy, potom využite nasledovné kontakty:
Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 0915496625
Email: sportoviska@tsmpd.sk

In-line plocha
In-line plocha sa nachádza v objekte zimného štadióna v Prievidzi. Ide o ihrisko s plastovou podlahou, ktorá je určená na nasledovné športy : in-line hokej, in-line korčuľovanie ,florbal, hokejbal. Obsahom činnosti prevádzkovanej in-line plochy je spontánne si osvojenie základov pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – tréningy športových klubov, záujmových skupín, občanov v rámci verejného korčuľovania, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. In-line plocha je prevádzkovaná každoročne od mája do júla.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.