7. Jun 2018 12:17

In-line plocha prístupná verejnosti

Zimný štadión v Prievidzi opäť prechádza na letnú verziu. Ovládne ho in-line plocha, ktorá bude pre verejnosť dostupná bezplatne.

Verejnosti oznamujeme, že in-line plocha je v prevádzke od 28.mája 2018. Obyvatelia ju môžu využívať podľa stanoveného harmonogramu obsadenosti. Obsadenosť in-line plochy možno sledovať na internetovej stránke Technických služieb.

Plocha bude k dispozícii pre individuálne využitie v mesiaci júl počas pracovných dní, t.j. od pondelka do piatka vždy od 8.00 h do 14.00 h. In-line plocha bude poskytovaná aj kolektívom na základe objednávky u vedúceho športovísk a na základe stanoveného rozpisu. Pre kolektívne využívanie je plocha k dispozícii do 20.00 h. Vstupné je bezplatné.

Plocha bude poskytovaná v prípade, že ju využije viac ako desať ľudí.

V prípade, že máte záujem o individuálne využitie in-line plochy, potom využite nasledovné kontakty:
Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 0915496625
Email: sportoviska@tsmpd.sk

In-line plocha
In-line plocha sa nachádza v objekte zimného štadióna v Prievidzi. Ide o ihrisko s plastovou podlahou, ktorá je určená na nasledovné športy : in-line hokej, in-line korčuľovanie ,florbal, hokejbal. Obsahom činnosti prevádzkovanej in-line plochy je spontánne si osvojenie základov pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – tréningy športových klubov, záujmových skupín, občanov v rámci verejného korčuľovania, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. In-line plocha je prevádzkovaná každoročne od mája do júla.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…