9. Nov 2022 12:33

I.C.E. karta Seniorská obálka aj v Prievidzi

Mesto Prievidza začína v októbri 2022 s distribúciou takzvanej Seniorskej obálky. Obálka je pomocníkom v krízových situáciách a môže uľahčiť záchranu ľudského života. Jej držiteľ v nej vyplní údaje týkajúce sa zdravotného stavu, napríklad aké lieky užíva, na aké choroby sa lieči, aké ma alergie. Súčasťou formulára sú aj kontakty na blízke osoby a na obvodného le-kára.

Mesto Prievidza sa zapojilo do projektu, ktorého obsahom je distribúcia Seniorskej obálky tzv. I. C. E. karty (z anglického In Case of Emergency, teda v prípade núdze) formátu A4, ktorá môže pomôcť záchranným zložkám identifikovať dôležité informácie o zdravotnom stave jej držiteľa. Hoci je projekt primárne určený osamelo žijúcim starším občanom, využiť ho môžu aj mladšie ročníky.

Obálka môže byť výrazným pomocníkom v situáciách, keď človek potrebuje rýchlu pomoc zdravotníkov, alebo pri zásahu hasičov, policajtov. V ťažkých životných okamihoch môže byť človek rozrušený, nesústredený a často nedokáže reagovať na základné otázky záchranných zložiek. Situáciu pomáha uľahčiť jednoduché tlačivo s údajmi o zdravotnom stave, liekoch, ktoré držiteľ obálky užíva a ďalšie potrebné informácie.

Obsah karty, ktorá môže zachrániť život
Seniorská obálka obsahuje informačnú kartu, na ktorej sú dôležité údaje o zdravotnom stave seniora. Na nej si seniori vyplnia napríklad to, aké majú alergie, aké lieky užívajú a uvedú tu aj kontakty na svojich blízkych, ktorých je v prípade núdze potrebné zavolať. Výhodou môže byť aj uvedenie kontaktu na svojho obvodného lekára, ktorý záchranárom dokáže poskytnúť detailnejšie informácie o zdravotnom stave držiteľa obálky.

V kartách je využitý semafor farieb – v červenom poli sa uvádzajú najdôležitejšie informácie a takto označené pole je nutné vypísať. V žltom poli sa uvádzajú odporúčané informácie a v zelenom najmenej dôležité údaje o seniorovi – držiteľovi karty.

Umiestnenie Seniorskej obálky
Kvôli rýchlemu prístupu záchranných zložiek k potrebným informáciám, je nutné dodržať jednotné umiestnenie karty, a to na dvere chladničky. Záchranári, hasiči aj policajti sú o umiestnení karty na tomto mieste informovaní, v prípade núdze a zásahu v byte seniora ju preto budú hľadať práve na tomto mieste.

Distribúcia kariet
Seniorská obálka so spomínanou kartičkou bude dostupná osamelo žijúcim členom denných centier na území mesta Prievidza ako aj  všetkým osamelo žijúcim seniorom, ktorí si ju budú môcť vyzdvihnúť na sociálnom oddelení Mestského úradu v Prievidzi od 10. novembra 2022. Karty sa dajú stiahnuť aj z internetovej stránky mesta Prievidza www.prievidza.sk.

Idea formuláru nesúceho informácie o zdravotnom stave seniorov je inšpirovaná úspešným projektom z Českej republiky. Seniorská obálka vznikla ako výstup okrúhleho stola „Stárneme ve zdraví v Brně“. Obálka získala v Česku dve celoštátne záštity zo strany Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Preto je formát Seniorskej obálky ich duševným vlastníctvom a je jednotný pre celú Českú republiku. Na Slovensku bola prvým mestom, ktoré zabezpečovalo distribúciu kariet svojim obyvateľom, a zároveň aj garantom projektu Trnava. Týmto mestu Trnava ďakujeme za poskytnutie potrebného know-how projektu. Mesto Prievidza sa do uvedeného projektu zapája a nadväzuje vzájomnú spoluprácu.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…