6. Dec 2022 10:28

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Cieľom projektu bolo so širšou komunitou rozvíjať deti v oblasti rôznorodosti prírody v školskej úžitkovej záhrade s postupným oboznamovaním sa, pozorovaním v jednotlivých ročných obdobiach ako sa plodina získava – od semienka až k plodine, ako sa treba o ňu starať a aký je z nej úžitok hlavne v stravovaní.

V prvom rade sme zakúpili dosky, z ktorých pán školník vyrobil štyri vyvýšené záhony (pre každú triedu). Tie sme naplnili zakúpenou zeminou a p. učiteľky sa pustili s deťmi do sadenia zo začiatku rajčín, papriky, uhoriek a niekoľkých byliniek. Venovali sa aktivitám zameraným na skúmanie klíčenia a rastu rastlín, ako dvoch špecifických procesov. Podporovali deti vo výskumných činnostiach, usmerňovali ich k zmysluplnému poznaniu a poskytovali im informácie, ktoré im korektne pomohli uchopiť základné prírodovedné pojmy.

Neskôr sa kolektívy detí pustili do pozorovania vypestovaných plodín, ktoré školská jedáleň zaradila do jedálneho lístka ako napríklad uhorky, rajčiny, paprika, cibuľa. Boli súčasťou chlebíkov na raňajky alebo olovrant. Nakoľko je náš Školský vzdelávací program zameraný na zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je aj environmentálna výchova, zahájili sme kľúč sezónnosti prostredníctvom prirodzeného dopestovania rastlín a plodín na slnku v školskej záhrade, s čím naďalej budeme pokračovať od jari 2023.

Ďalším cieľom bolo zakúpiť hotel pre hmyz, ktorý je situovaný v prírodno-úžitkovej zóne tak, aby deti mohli bezpečne pozorovať hmyz. Je zložený z rôznych trubiek a otvorov. Nakoľko si hmyz začal len postupne vytvárať svoj domov, boli sme zatiaľ vo fáze pozorovania. Nasledovať bude bádanie a skúmanie, porovnávanie roznymi formami.

Tretím cieľom bolo zakúpiť iglu – stavbu z prírodného vŕbového prútia. Okrem dekoratívneho a pre deti zábavného účelu vŕbové stavby majú chrániť deti pred slnečnými lúčmi, zmierňujú silu vetra a hluk, zachytávajú prach a poskytujú miesto na relax. Pán školník musel denne dva iglany zalievať aby sa vŕbové prútie v zemi prijalo a deti zatiaľ pozorovali jeho pučanie a následný rast lístkov. Veríme, že o rok už budú iglany zazenelené a poskytnú deťom priestor aj na ochladenie sa v horúcom lete. Za veľký klad považujeme, že náš projekt nie je len krátkodobou záležitosťou ale sa bude v rámci environmetálnej výchovy každoročne opakovať. Ide nám o systematizáciu prírodovedných skúseností detí, ich spájanie do zmysluplných vysvetlení a postupné obohacovanie sa novými skúsenosťami. Deti si postupne budú rozvíjať prírodovednú gramotnosť, čiže spôsobilosť používať prírodovedné vedomosti. Za silné piliere považujeme angažovanosť, kvalitu a pôvod, vzdelávanie, zodpovednosť a komunitu, ktorú v novej sezóne 2023 rozbehneme vo väčšom rozsahu. Z projektu sme vyčerpali čiastku 1 998,30 €. Na účet TSK vraciame nevyčerpaný zostatok 1,70 € a veľké ĎAKUJEME.

Celý postup realizácie projektu budeme aj dokumentovať jednak pre verejnosť a samozrejme pre deti, ktoré si budú môcť aj v prípade nepriaznivého počasia zdokumentovaný materiál pozrieť a tak utvrdzovať poznatky o raste rastlín, plodín a ich význame.

Už teraz sa tešíme a pripravujeme na novú sezónu, aby sme sa s vami mohli podeliť o naše nové skúsenosti.

PaedDr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…