15. Feb 2012 14:07

V hodnotení samosprávnych opatrení získala Prievidza prvé miesto

Prievidza 15. február 2012. Mesto Prievidza v Hodnotení samosprávnych opatrení v regiónoch SR za obdobie 4. štvrťroka 2011 získalo najvyššie hodnotenie a rating zo všetkých samosprávnych opatrení miest na Slovensku.

Zavádzanie racionalizačných opatrení v Prievidzi bolo v Hodnotení samosprávnych opatrení v regiónoch SR za obdobie október až december 2011 najvyššie oceneným opatrením v samospráve na Slovensku.

Hodnotenie samosprávnych opatrení za obdobie: október – december 2011
Rating
[300,-300]
1. Prievidza si vďaka radikálnym úsporným opatreniam zlepšila rating a znížila zadlženie 211
2. Košice získali stovky parkovacích miest od-prataním vrakov a opustených áut 159
3. Banská Bystrica zverejnila na internete ma-pu bezbariérových vstupov 145

Zaujalo najmä znižovanie dlhu

Hodnotenie sa zmeralo na racionalizačné opatrenia počas roka 2011 a komentovalo politiku primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej. „Mesto, ktoré pred niekoľkými rokmi patrilo medzi najzadlženejšie mestá na Slovensku, realizuje pomerne radikálne, avšak potrebné opatrenia, na základe ktorých mu agentúra Moody’s prednedávnom zlepšila rating z negatívneho na stabilný,“ konštatuje správa. V hodnotení bolo ocenené nielen to, že úsporné opatrenia zlepšili rating mesta, ale aj následný efekt, ktorým je výrazné zníženie zadlženie mesta.

Ak sa Prievidza chcela vyhnúť hroziacej nútenej správe, radikálne a úsporné opatrenia boli pre mesto nevyhnutné. Nové vedenie v Prievidzi totiž začínalo v meste s dlhom 15 miliónov eur, ku koncu roka 2011 sa ho však podarilo znížiť o 800-tisíc eur. Podstata racionalizačných opatrení spočívala predovšetkým v šetrení finančných prostriedkov najmä vo vlastných radoch – zníženie počtu zamestnancov úradu, nevyplatenie odmien zamestnancov mestského úradu a ďalšie opatrenia.

„Nie je umením populisticky sľúbiť verejnosti nesplniteľné, nie je umením neustále získavať úvery a tým zabezpečiť chod mesta. Musíme si všetci uvedomiť, že Prievidza už takto fungovať nedokáže. Súčasné vedenie musí prijímať iba zodpovedné riešenia. Všetky opatrenia, ktoré sa urobia, musia byť v prospech všetkých obyvateľov mesta. Toto hodnotenie je ďalším dôkazom toho, že všetky opatrenia, ktoré sa v meste robia, prospech prinesú,“ reagovala na pozitívne hodnotenie primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Odborník ocenil prehodnocovanie zmlúv

Medzi kroky, ktoré komisiu najviac zaujali, patrí najmä prehodnocovanie zmlúv, ktoré má mesto podpísané na dodávky rôznych služieb. Niektoré z nich boli zrušené úplne, pri ďalších mesto rokovaním získalo nižšie ceny. Mesto si chce udržať stabilný rating a definitívne sa vyhnúť nútenej správe, preto je odhodlané pokračovať v úspornom režime aj na tento rok. Do rozpočtu na rok 2012 preto zapracovalo ďalšie reštrikčné opatrenia, ako napr. zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností.

„Hodnotiaca komisia vysoko ocenila postup nového vedenia mesta pri riešení jeho neradostnej finančnej situácie, najmä však odvahu súčasnej primátorky, ktorá na rozdiel od väčšiny jej kolegov z porovnateľne veľkých samospráv, nepodlieha populistickým tlakom. Konanie prievidzskej samosprávy ocenili o to viac, že ešte koncom roka 2009 patrilo mesto do desiatky najviac zadlžených miest Slovenska,“ komentoval aktívnu politiku mesta pri riešení dlhového problému Martin Šuster, ekonóm Národnej banky Slovenska. Za obzvlášť chvályhodný počin považuje to, že mesto sa nebálo zvýšiť dane z nehnuteľností. Na Slovensku sú totiž dane z nehnuteľností výrazne nižšie, než je obvyklé vo vyspelých krajinách, čím sa samosprávy samy dostávajú do zlej finančnej situácie.

Taktiež Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu, si myslí, že v obecnom ponímaní je šetrenie verejných zdrojov potrebné, pričom odhaduje, že na mestských úradoch by sa dalo ušetriť 20-30% nákladov skoro všade.

Výsledky Hodnotenia samosprávnych opatrení v regiónoch SR za obdobie 4. štvrťroka 2011 prinieslo Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). V rámci tohto projektu sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…