19. Jun 2013 6:42

Hľadáme dobrovoľníkov pre sociálnu oblasť

Dobrovoľníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji občianskej spoločnosti. Špecifickou oblasťou pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti je sociálna sféra. Od 1.6.2013 mesto Prievidza, sociálne oddelenie, spolupracuje so 4 dobrovoľníčkami, ktoré svoju činnosť vykonávajú v domácnostiach seniorov a v Zariadení pre seniorov. Sociálne oddelenie MsÚ hľadá ďalších dobrovoľníkov.

Dobrovoľník je človek, ktorý je predovšetkým človekom, má veľké sociálne cítenie, je altruista a bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí. Slobodne a dobrovoľne zvolená aktivita a pomoc a tvorivá energia je silou, ktorá pomáha hľadať a otvárať zdroje a možnosti nových riešení. Tým sa stáva mostom v procese spolupráce medzi mestom a seniormi, ktorí cítia potrebu intenzívnejšieho ľudského kontaktu.

Poslaním dobrovoľníckeho programu je poskytnúť osamelým seniorom vybraných ľudí, ktorí bez nároku na odmenu, nezištne venujú časť svojho voľného času v prospech seniorov – navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť, jednoducho seniorov sprevádzajú. Aktuálnym cieľom dobrovoľníctva v meste Prievidza je dopĺňanie poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti klientom a seniorom, ktorí sa cítia byť sociálne vylúčení. Svoju činnosť dobrovoľníci vykonávajú na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Mesto Prievidza považuje pomoc dobrovoľníkov za veľký prínos pri zabezpečovaní a zvyšovaní kvality sociálnych služieb. „Cieľom mesta je zapájať ďalších motivovaných dobrovoľníkov, ktorí môžu svoj voľný čas venovať seniorom a svojou užitočnou činnosťou im pomôcť preklenúť samotu a sociálne vylúčenie. Veríme, že dobrovoľníctvo a možnosť zapojiť sa do tejto aktivity zaujme všetkých dobrých a ochotných ľudí, ktorým nie sú osudy iných, osamelo žijúcich, alebo osamelo sa cítiacich seniorov ľahostajné. Preto budeme radi, ak sa nám ľudia prihlásia ako dobrovoľníci a budú chcieť pracovať na organizácii našich sociálnych programov“, uviedla vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová.

Záujemcovia môžu svoje prihlášky posielať na adresu Sociálne oddelenie – Mestský úrad Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, taktiež osobne v budove býv. Priemstavu priamo na Sociálnom oddelení – na 5. Poschodí budovy, alebo e – mailom michaela.bevelagua@prievidza.sk

Požiadavky na dobrovoľníkov:
– vek nad 18 rokov
– pozitívny vzťah k seniorom
– altruizmus
– empatia
– komunikatívnosť
– pozitívne myslenie

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.