18. Jul 2018 6:34

Havária na vodovodnom potrubí na Bottovej ulici

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje na haváriu na vodovodnom na na ulici Bottova 12-16.

V dôsledku toho dôjde v celej IBV k odstaveniu od dodávky vody. Jedná sa o ulice:

Karola Kuzmányho, Stanislava Mečiara, J. Gramantíka, Koncová, Bottova, Odbojárov, Jánošíkova, Rovná, Skrytá, Janka Alexyho, Jonáša Záborského, Márie Medveckej, Martina Benku, Veterná, Povstalecká, Partizánska, Cypriána Majerníka, časť Puškinovej a blízke okolie.


Predpokladaný čas opravy od 9:00 do odstránenia poruchy.

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené cisternou.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…