16. Jun 2021 12:35

Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 2021

Mesto Prievidza informuje verejnosť o prevádzke materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas letných mesiacov.

Počas prázdnin bude postupne prerušená prevádzka materských škôl z dôvodu povinného vykonávania sanitárnych prác. Prerušenie prevádzky je naplánované postupne tak, aby mali rodičia možnosť v prípade záujmu využiť inú materskú školu, zriadenú mestom Prievidza.

Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase letných prázdnin základných škôl v roku 2021:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…