28. Nov 2019 8:24

Fotografická súťaž Tradície nášho kraja 2019

Fotografická súťaž Tradície nášho kraja má po minuloročnom úspešnom ročníku v Trenčianskom kraji pokračovanie. Aj tento rok môžu amatérski fotografi súťažiť so svojimi fotografiami na tému ľudových zvykov, tradícií, historických pamiatok a tradičnej ľudovej architektúry.

Súťaž zastrešuje Dom Matice slovenskej v Prievidzi, ktorý má na konte aj ďalšiu populárnu fotografickú súťaž Horná Nitra mojimi očami. Pre vyšší záujem verejnosti sa organizátor rozhodol prekročiť hranice Hornonitrianskeho regiónu a umožniť záujemcom súťažiť v rámci celého Trenčianskeho kraja. „Fotografickou súťažou Tradície nášho kraja chceme motivovať širokú verejnosť k objavovaniu a spoznávaniu ľudových zvykov, tradícií, architektúry a života našich predkov. Zároveň tým podnecujeme ľudí k návšteve tradičných folklórnych podujatí a poskytujeme fotografom príležitosť na získavanie a výmenu skúseností, prezentáciu fotografickej tvorby a jej porovnávanie. Čo je však nemenej dôležité, týmto sa podieľame na dokumentácii a popularizácii kultúry regiónov Trenčianskeho kraja,” uviedol riaditeľ matičného domu v Prievidzi Vlastimil Uhlár s tým, že Matica slovenská sa dlhodobo venuje zachovávaniu a rozvíjaniu slovenského kultúrneho dedičstva.

Usporiadateľ sa snaží amatérskych fotografov motivovať aj tematickou hlavnou výhrou. Víťaz získa pobyt pre dve osoby na dva dni (jednu noc) s raňajkami a vstupom do wellness centra v luxusnom Hoteli Gino Park Palace v historickom kaštieli Orlové pri Považskej Bystrici, ktorý dal v roku 1612 postaviť uhorský šľachtic Žigmund Balassa. Súťažné fotografie bude hodnotiť odborná porota zložená z profesionálnych fotografov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Najlepšie fotografie budú slávnostne vyhlásené na vernisáži výstavy v nákupnom centre KORZO Prievidza, a zároveň budú víťazom odovzdané ceny. Uzávierka zasielanie súťažných fotografií je do 8. decembra 2019. Viac informácií nájdete na https://www.maticapd.sk/projekty/tradicie/.

Súťažné podmienky
– nezáleží na veku, či mieste vášho bydliska. Súťažiacim môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi. Všetky prihlásené fotografie musia byť zhotovené na území Trenčianskeho kraja
– súťažná téma: TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA ( tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, fašiangy, stavanie mája, vynášanie Moreny, driapačky peria, folklór, remeslá, ľudový kroj, poľnohospodárske práce, historické pamiatky, tradičná ľudová architektúra atď.)
– do súťaže môžete prihlásiť najviac 5 fotografií
– fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže

Dom Matice slovenskej Prievidza


Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…