1. Mar 2016 6:49

Finančný príspevok aj pre deti

Mesto Prievidza poskytne dotáciu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Prievidzi. Finančný príspevok predstavuje sumu 2200 eur.

V týchto dňoch bola uzatvorená zmluva medzi mestom Prievidza a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pobočkou v Prievidzi. Nezisková organizácia získa sumu 2200 eur prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta. Mesto vyčlenilo tieto finančné prostriedky podľa platného VZN č. 131/2012 o poskytnutí dotácií. Dotácia bola odsúhlasená na základe odporúčania komisie školstva a kultúry. Nezisková organizácia môže finančné prostriedky okrem iného použiť na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením stravy pre deti, účinkujúcich a účastníkov „Najmilšieho koncertu roka“, ktorý organizuje v apríli 2016.

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Organizácia má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku vrátene Prievidze na Ul. T. Vansovej 43.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…