1. Mar 2016 6:49

Finančný príspevok aj pre deti

Mesto Prievidza poskytne dotáciu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Prievidzi. Finančný príspevok predstavuje sumu 2200 eur.

V týchto dňoch bola uzatvorená zmluva medzi mestom Prievidza a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pobočkou v Prievidzi. Nezisková organizácia získa sumu 2200 eur prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta. Mesto vyčlenilo tieto finančné prostriedky podľa platného VZN č. 131/2012 o poskytnutí dotácií. Dotácia bola odsúhlasená na základe odporúčania komisie školstva a kultúry. Nezisková organizácia môže finančné prostriedky okrem iného použiť na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením stravy pre deti, účinkujúcich a účastníkov „Najmilšieho koncertu roka“, ktorý organizuje v apríli 2016.

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Organizácia má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku vrátene Prievidze na Ul. T. Vansovej 43.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.