2. máj 2011 6:39

EKOROK S NESTLÉ má za sebou 8 úspešných ročníkov

Aktivity prievidzských základných škôl v oblasti environmentálnej výchovy hravou formou už po ôsmy raz vyvrcholili galaprogramom na Námestí Slobody v Prievidzi, v piatok 29. apríla 2011. Žiaci z 8 základných škôl v pôsobnosti mesta, predstavitelia mesta Prievidze a firmy Nestlé Slovensko s.r.o.

vyhodnotili a ocenili najlepšie školy i jednotlivcov v rámci projektu EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. 2010/2011. Zapojilo sa do neho cca 3500 detí.  V rámci aktivít si deti upratali školské areály, vytvorili plagáty pre separovaný zber, zhotovili netradičné diela z odpadu, nacvičili vystúpenia EKOkaraoke, oslávili Deň Zeme a o všetkých týchto aktivitách informovali aj na internete. Na rozdiel od iných ročníkov deti síce nesúťažili v zbere druhotných surovín, ale nesúťažne pokračovali aj naďalej v  tradičnom zbere papiera a PET fliaš.

Organizátorka podujatia Božena Gatialová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi konštatovala, že  tohtoročný PROJEKT ZA KRAJŠIE MESTO sa vydaril. Zároveň bol dôstojným pokračovaním viacročných aktivít  mesta Prievidza a firmy NESTLÉ, zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia a zdravého životného štýlu. NESTLÉ poskytla na realizáciu projektu 3 680 EUR. Najúspešnejšie školy získali spolu s najvyššou finančnou odmenou aj cenu primátora v podobe certifikátu „EkoŠkola mesta Prievidza“. V rámci projektu sa okrem tradičných aktivít  uskutočnila jedna nová aktivita – ZELENÁ ŠKOLA – každý rok jedna základná škola na základe projektového návrhu bude môcť zrealizovať svoj návrh na úpravu svojho okolia, vytvorenie oddychovej zelenej zóny a podobne. Tento rok svoj projekt realizuje ZŠ Rastislavova“, dodala B.Gatialová.

Konateľ spoločnosti Nestlé Slovensko Jaroslav Kollár k tomu povedal: ,,Sme radi, že mladá generácia si vytvára pozitívny vzťah k životnému prostrediu, k čistote okolia svojej školy, mesta a k aktivitám, ktoré prinášajú úžitok celej populácii. Naša firma preto s potešením tieto aktivity dlhodobo podporuje a prispieva tým k výchove mladej generácie. Ešte viac nás teší, že prievidzské enviroaktivity nie sú ojedinelé, ale v posledných rokoch sa ochrana a tvorba životného prostredia stala celoslovenským fenoménom, čím sa aj naša krajina zaradila k tým štátom, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Firma Nestlé si považuje si za česť, že môže podporovať rozvoj zdravého životného prostredia práve prostredníctvom mladej generácie“.

Dodal, že Nestlé ako medzinárodná potravinárska spoločnosť, sa vo všetkých krajinách svojho pôsobenia správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s komunitou. Spoločnosť Nestlé Slovensko,  ako významný producent potravinárskych výrobkov s exportom do 24 krajín sveta, si uvedomuje svoju úlohu pri záťaži na životné prostredie a preto sa už pred niekoľkými rokmi dohodla na spoločnom partnerstve s mestom Prievidza, z ktorého vyplýva finančná podpora aktivít žiakov základných škôl v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Sme radi, že v našom regióne máme výrobný závod takej firmy, akou je spoločnosť Nestlé Slovensko, ktorá má vo svojej filozofii podporu ekologických projektov škôl. Dlhodobá spolupráca mesta a Nestlé prináša výsledky v zlepšovaní životného prostredia v našom regióne a zároveň kladne vplýva na výchovu mladej generácie. V našom meste i regióne preto vnímame Nestlé ako príklad eticky podnikajúcej spoločnosti. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti prinášajúce prospech mladej generácii i všetkým obyvateľom nášho mesta, je našou povinnosťou i radosťou pokračovať v týchto  aktivitách i budúcnosti“.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…