9. Apr 2024 8:27

Ekorok s Nestlé

19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník environmentálneho vzdelávacieho projektu Ekorok s Nestlé pod názvom Les – miesto zázrakov.

Cieľom projektu EKOROK s Nestlé je prehĺbiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, posilniť vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a realizovať aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní mesta Prievidza.

Samotný projekt pozostáva z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu na webových stránkach jednotlivých škôl a zo záverečnej prezentácie na Dni Zeme.

Na realizácii aktivít projektu sa podieľali žiaci štyroch základných škôl a dvoch základných škôl s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Koordinátori projektu v spolupráci s pedagogickými zamestnancami škôl a so žiakmi priebežne počas školského roka realizovali činnosti, ktoré sa viažu na tému projektu „Les miesto zázrakov“. Realizovaná činnosť posilní vedomosti a zručnosti detí a žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Tento rok boli vybrané dve základné školy a jedna materská škola, ktoré dostanú finančnú podporu na realizáciu ich projektových zámerov:

  • ZŠ, Ulica energetikov – Ovocný sad – zdravie pre všetkých
  • ZŠ, Mariánska ulica – Zdravé životné prostredie v škole
  • MŠ, Ulica M. Mišíka – Hráme sa a poznávame svet

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do budovy CVČ na Ulici K. Novackého 14 v Prievidzi.

„Veľké poďakovanie patrí nielen pedagógom a samotným žiakom, ktorí sa do projektu aktívne zapojili a ukázali, že im životné prostredie nie je ľahostajné, ale aj firme Nestlé, ktorá tieto projekty dlhodobo financuje,“ uviedla k aktivite primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…