7. Oct 2020 6:25

Dve základné školy s odbornými učebňami

V týchto dňoch začali práce na výstavbe odborných učební na dvoch základných školách v Prievidzi. ZŠ Rastislavova bude vybavená novými učebňami informačno-komunikačných technológií a vzdelávanie na ZŠ Sama Chalupku bude doplnené o polytechnické učebne.

Polytechnické učebne na ZŠ Sama Chalupku
Aktuálne sú realizované stavebné práce v priestoroch ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi za účelom zriadenia polytechnických učební. V škole tak pribudnú drevodielňa, kovodielňa a náraďovňa. Práce budú zahŕňať výmenu okien, dverí, výmenu vykurovacích telies, doplnenie hygienického kútika. Učebne budú situované v komplexe hlavnej budovy, pričom vstup do nich bude možný samostatne zo školského dvora. Na zriadenie polytechnických učební bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR vo výške 23 099,62 eur. Mesto investovalo zo svojich prostriedkov 18 960,50 eur.

Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova

Základná škola na Rastislavovej ulici bude vybavená učebňou informačno-komunikačných technológií pre I. stupeň a učebňou informačno-komunikačných technológií pre II. stupeň. Predmetom zmluvne dohodnutých prác sú stavebné úpravy pre priestory učební na ZŠ Rastislavova. Na realizáciu diela bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR. Investícia predstavuje sumu 15 131,20 eur s DPH.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…