12. máj 2020 8:16

Doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane 2020

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 začne mesto postupne doručovať od 15. mája s predpokladom do konca júna.

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu (ochorenie COVID 19) nebolo možné zabezpečiť dostatočný počet doručovateľov, ktorí by rozhodnutia doručili všetkým obyvateľom mesta priamo do domácnosti, preto budú rozhodnutia doručované aj prostredníctvom pošty. Rozhodnutia sa začnú doručovať od 15. mája 2020. Tým, že doručovanie sa bude vykonávať v dlhšom časovom intervale, došlo k zmene termínu splátok daní a poplatku tak, že prvá splátka je v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia (45 dní odo dňa doručenia rozhodnutia).

Platenie daní
Žiadame obyvateľov, aby prednostne využívali platenie daní a poplatku elektronickou formou. Rovnako žiadame, aby starším obyvateľom pomohli zaplatiť dane elektronickou formou mladší rodinní príslušníci. Platby v hotovosti bude pokladňa mestského úradu prijímať od obyvateľov nad 65 rokov v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 11,00 hod. V pokladni mestského úradu je možná platba platobnou kartou. Ďakujeme obyvateľom, že budú uprednostňovať platbu kartou.

Dbajte na zvýšenú opatrnosť
Zamestnanci mesta budú pri doručovaní rozhodnutí vybavení ochrannými hygienickými pomôckami. Z dôvodu vzájomnej ochrany je potrebné, aby obyvatelia pri preberaní rozhodnutí dbali na hygienické opatrenia (rúško) a prevzatie rozhodnutí podpisovali vlastným perom.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…