13. Apr 2016 9:32

Doručovanie daňových rozhodnutí

Začína doručovanie daňových rozhodnutí. Pre tento účel bude otvorený Mestský úrad v Prievidzi aj počas sobôt.


V týchto dňoch budú doručovatelia Mestského úradu v Prievidzi doručovať ľuďom rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2016. Rozhodnutia doručované priamo do domácnosti v termíne od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Po doručení daňových rozhodnutí budú môcť ľudia zaplatiť dane aj počas sobôt. Mestský úrad v Prievidzi bude otvorený počas sobôt v termíne od 30. 4. 2016 do 28.5.2016 od 8,00 do 12,00 hodiny.

V tomto termíne bude otvorená pokladňa MsÚ. Personálne bude zabezpečená aj agenda súvisiaca s poplatkami za komunálny odpad a miestnych daní na Mieste prvého kontaktu na prízemí vo vestibule MsÚ.

Všetko o daniach a poplatkoch nájdete TU

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…