3. máj 2013 8:06

Dopravná výchova v materských školách

Deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa 25. apríla 2013 stretli v MŠ na Ul. M. Gorkého na tvorivej dielni Lego Education – Malý dopraváčik.

Prezentovali na nej svoje bohaté vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, ktorej úlohou je postupne pripraviť deti materskej školy na samostatný pohyb v cestnej premávke a dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný. Dôraz sa predovšetkým kladie na výchovu v oblasti zásad bezpečného správania sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov, či cestujúcich v osobných a hromadných dopravných prostriedkoch, ale aj budúcich vodičov.

Trojčlenné družstvá prezentovali svoje výtvory z lega, riešili labyrinty a rôzne dopravné situácie na interaktívnej tabuli, určovali dopravné značky, triedili dopravné prostriedky, preukázali poznatky o dôležitých telefónnych číslach potrebných pri záchrane zdravia a života, o pravidlách bezpečného správania sa v cestnej premávke. Nad správnosťou ich riešení a odpovedí dohliadali nielen panie učiteľky, ale aj hostia z radov mestskej polície – kpt. Mgr. Vít Zajac a nstržm. Zuzana Morávková. Obaja v záverečnom hodnotení skonštatovali, že preukázané poznatky by deťom mohli závidieť aj mnohí dospelí.

Za tvorivosť a preukázané vedomosti boli deti odmenené nielen chutným občerstvením, ale aj peknými darčekmi.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.