3. máj 2013 8:06

Dopravná výchova v materských školách

Deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa 25. apríla 2013 stretli v MŠ na Ul. M. Gorkého na tvorivej dielni Lego Education – Malý dopraváčik.

Prezentovali na nej svoje bohaté vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, ktorej úlohou je postupne pripraviť deti materskej školy na samostatný pohyb v cestnej premávke a dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný. Dôraz sa predovšetkým kladie na výchovu v oblasti zásad bezpečného správania sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov, či cestujúcich v osobných a hromadných dopravných prostriedkoch, ale aj budúcich vodičov.

Trojčlenné družstvá prezentovali svoje výtvory z lega, riešili labyrinty a rôzne dopravné situácie na interaktívnej tabuli, určovali dopravné značky, triedili dopravné prostriedky, preukázali poznatky o dôležitých telefónnych číslach potrebných pri záchrane zdravia a života, o pravidlách bezpečného správania sa v cestnej premávke. Nad správnosťou ich riešení a odpovedí dohliadali nielen panie učiteľky, ale aj hostia z radov mestskej polície – kpt. Mgr. Vít Zajac a nstržm. Zuzana Morávková. Obaja v záverečnom hodnotení skonštatovali, že preukázané poznatky by deťom mohli závidieť aj mnohí dospelí.

Za tvorivosť a preukázané vedomosti boli deti odmenené nielen chutným občerstvením, ale aj peknými darčekmi.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…