6. Mar 2013 14:23

Doplnok č. 7 k VZN 20/1994

Doplnok č. 7, ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

ico_pdf_46 Doplnok č.7 k VZN 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Celé znenie – VZN 20/1994 v znení Doplnkov 1-7

VZN 20/1994 v znení Doplnkov 1-7 nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na Úradnej tabuli mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.