16. Aug 2010 14:28

Dôležité informácie pre občanov zasiahnutých povodňou!

V súvislosti s povodňovou situáciou v meste Prievidza oznamuje primátor mesta obyvateľom Prievidze, že v priebehu dnešného dňa budú na území mesta v oblastiach postihnutých povodňou priebežne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery. Vyzývame občanov, aby na stanovištiach pri veľkoobjemových kontajneroch nevytvárali čierne skládky, kontajnery budú priebežne vyvážané.

Zároveň vyzývame občanov, aby v postihnutých častiach mesta, kde sú nánosy bahna, ktoré budú odstraňovať mechanizmy, neparkovali svoje motorové osobné vozidlá, aby dbali na pokyny mestskej polície a aby svojou fyzickou prítomnosťou neobmedzovali práce spojené s odstraňovaním škôd. Prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť pri odstraňovaní škôl až do ich ukončenia.
Zároveň oznamujeme občanom, že pokiaľ budú potrebovať potvrdenie, že z dôvodu záplavovej vlny nemohli opustiť mesto, takéto potvrdenie od mesta bez podania písomnej žiadosti získajú v Klientskom centre a na evidencii obyvateľstva na prízemí budovy Mestského úradu na Námestí slobody (pri Slov. sporiteľni).
Upozorňujeme občanov, aby si poznamenali všetky situácie, súvisiace so spôsobenými škodami, pretože tie im budú slúžiť ako podklad pri uplatňovaní náhrady škôd a aby zároveň kontaktovali svojich poisťovacích agentov v rámci uplatnenia poistnej udalosti. Hnuteľný majetok občanov, poškodený záplavami, ktorý mali občania poistený, odporúčame uschovať. V opačnom prípade nebude predmetom poistného plnenia.
Upozorňujeme občanov, že pitná voda povodňami nebola postihnutá. Ak majú občania podozrenie na nekvalitnú vodu z vlastných studní, môžu kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im prostredníctvom mesta zabezpečí rozbor pitnej vody. Upozorňujeme občanov, že dodávka teplej úžitkovej vody bude obnovená až po odstránení všetkých porúch na 30 výmenníkových staniciach na sídlisku Píly a porúch na Ul. Škarvana 7, Sv. Cyrila 6 – 12.
V prípade potreby odčerpať vodu zo zaplavených priestorov upozorňujeme občanov, aby kontaktovali zástupcu primátora mesta Prievidza Ing. Milana Dérera – t. č. 0905 393 795, ktorý sprostredkuje zabezpečenie čerpadla.
V prípade akýchkoľvek problémov, súvisiacich s povodňami môžu občania telefonovať na bezplatné tel. číslo mestskej polície 159, na tel. čísla operačného strediska MsP 51 11 534, 51 11 520, na tel. čísla mestského úradu 517 91 10 – 11, ako aj na mailové adresy primátora mesta – primator@prievidza.sk, ivona.vojtasova@prievidza.sk, alebo na stránku mesta na faceboku www.facebook.com/mestoPrievidza.
Všetky informácie dotýkajúce sa aktuálnej situácie po povodni budeme priebežne aktualizovať v regionálnych i celoštátnych médiách.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…