5. Apr 2023 7:13

Dočasné uzavretie detského ihriska

Detské ihrisko „VEOLIA“, umiestnené vo vnútrobloku ulíc Majerská ulica, Dúbravská ulica a Gazdovská ulica, bude do 30. 04. 2023 dočasne uzavreté z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov ihriska počas realizácie stavby „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-24, Prievidza“. Prosíme obyvateľov o dodržiavanie uzávery.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…