5. Apr 2023 7:13

Dočasné uzavretie detského ihriska

Detské ihrisko „VEOLIA“, umiestnené vo vnútrobloku ulíc Majerská ulica, Dúbravská ulica a Gazdovská ulica, bude do 30. 04. 2023 dočasne uzavreté z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov ihriska počas realizácie stavby „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-24, Prievidza“. Prosíme obyvateľov o dodržiavanie uzávery.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…