8. Jun 2016 7:20

Dobrovoľníci zo spoločnosti Skanska pomáhali aj Prievidzi

Týždeň od 30. mája 2016 do 3. júna 2016 bol tento rok v spoločnosti Skanska venovaný dobrovoľníckej práci. Zamestnanci firmy sa zapojili do aktivít aj v Prievidzi, kde upravovali verejné priestranstvá v mestskom parku.

Dobrovoľnícky program Podaj ruku odštartovala Skanska pilotným projektom v roku 2014, pričom v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov sa do podujatia naprieč Slovenskou a Českou republikou zapojilo zhruba 250 zamestnancov. Tento rok sa takmer 300 zamestnancov rozhodlo pomáhať v centrách pre deti, seniorov, na verejných priestranstvách, v školách, či nemocniciach. Po dvoch úspešných ročníkoch projektu Podaj ruku spoločnosť Skanska pokračovala v dobrovoľníckej tradícii tretím ročníkom firemného dobrovoľníckeho programu. Dobrovoľníckych činností sa môžu zamestnanci zúčastniť v rámci plateného pracovného voľna.

Skanska v Prievidzi sa do projektu zapája od jeho pilotného ročníka. V roku 2014 dobrovoľníci pomáhali v Zariadení pre seniorov na Zapotôčkach a v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila. V roku 2015 dobrovoľníci brigádovali v parku Skotňa. V aktuálnom ročníku sa zapojilo 21 dobrovoľníkov do údržby verejných priestranstiev v mestskom parku a prípravných prác pri obnove okolia Plastiky mieru.

„Naše aktivity v oblasti firemného dobrovoľníctva sú súčasťou nášho dlhodobého cieľa podnikať transparente a zodpovedne na našom trhu. V regiónoch, kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, sa často potrebujeme stretnúť s trpezlivosťou a pochopením miestnych obyvateľov, či municipalít a spomínaným programom máme v záujme demonštrovať, že vieme byť nielen stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale aj dobrým susedom. V spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami, či dobrovoľníckymi organizáciami sa snažíme prostredníctvom vopred vybraných aktivít pomôcť tam, kde je to v našich silách,“ zhrnula filozofiu podujatia Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…