31. Jul 2013 11:49

Do ciest a chodníkov v Prievidzi investujú takmer milión eur

„V roku 2011 sme v meste vykonali racionalizačné opatrenia, aj vďaka ktorým teraz môžeme urobiť výraznú investíciu do ciest a chodníkov, čo nie je v tejto dobe, poznačenej krízou, bežné,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Mesto Prievidza má vo vlastníctve 94 kilometrov ciest a 173 kilometrov chodníkov. Mnohé sú vo veľmi zlom stave, keďže roky boli mimo pozornosti čelných predstaviteľov mesta. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková si plne uvedomuje ich zlý stav, aj preto tento rok pôjde na ich opravy a rekonštrukcie z mestskej kasy takmer jeden milión eur. Navyše je pripravený trojročný plán obnovy ciest a chodníkov na roky 2013, 2014 a 2015. Viac sa dočítate v rozhovore s najvyššou predstaviteľkou Prievidze Katarínou Macháčkovou.

Mnoho obyvateľov Prievidze označuje za prioritu, kam by malo mesto upriamiť svoju pozornosť – cesty a chodníky, ktoré sú v zlom stave. Vnímate ich obnovu ako prioritu mesta?

Vnímam ich ako jednu z hlavných priorít, pretože práve miestne komunikácie denne všetci využívame. Ich stav vo viacerých prípadoch veľmi zlý. Nedošlo k tomu za rok či dva, je to spôsobené tým, že sa dlhé roky, teda aj v časoch, kedy bolo mesto po finančnej stránke v oveľa lepšej kondícii, do nich neinvestovalo. Niektoré cesty neboli opravované 54 rokov! Je to pre mňa nepochopiteľné, že takáto základná vec zostávala neustále bokom. Máme teraz obrovský investičný dlh, čoho výsledkom je súčasný stav komunikácií.

Na rozdiel od vašich predchodcov to hodláte zmeniť. Čo mesto v tomto smere pripravilo?

Zamestnanci mesta v spolupráci s poslancami pripravili plán obnovy cestných komunikácií a chodníkov na roky 2013, 2014 a 2015. Je to pracovný materiál, ktorý je stále živý a môžeme ho priebežne upravovať. Prioritne sme sa v ňom zamerali na komunikácie, ktoré sú najviac využívané, samozrejme, vynímajúc cesty prvej triedy, ktoré sú v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. No brali sme do úvahy aj to, aby sme priebežne opravovali cesty na všetkých sídliskách či mestských častiach.

Prejdime k tomuto roku. Koľko ciest a chodníkov sa zrekonštruuje?

Pre rok 2013 sa uvažuje s opravami miestnych komunikácií v rozsahu 21 135 metrov štvorcových a chodníkov v rozsahu 455 metrov štvorcových. Pri cestách ide vo väčšine prípadov o výmeny súvislého koberca s vystužením a vyrovnávajúcou vrstvou v podloží, pri chodníkoch sa bude klásť nová dlažba.

O ktorých cestách a chodníkoch konkrétne hovoríme?

V prvej tohtoročnej etape sa opravia miestne komunikácie na uliciach Švéniho, Veľkonecpalskej, Šafárika, Bjornsona, Ružovej, Bukovčana, Gorkého, Bernoláka, Krasku a v Hradci na ul. Na stanište. Čo sa týka chodníkov, tie sa opravia na uliciach Dlhej, Gorkého, a medzi Ulicami Dobšinského a Mišúta. Už je vyhodnotené aj výberové konanie. Celková suma je 508 121 eur a víťazom súťaže sa stala spoločnosť Strabag, ktoré ponúkla najnižšiu cenu. V druhej tohtoročnej etape, v ktorej aktuálne prebieha výberové konanie, máme v pláne rekonštrukciu miestnych komunikácií na Ul. Hollého, Králika, Bjornsona a Podhorskej vo Veľkej Lehôtke. Pri posledne menovanej ulici, ako aj pri oprave cesty na ulici Na Staništi v Hradci, však ešte čakáme na výsledok geologického prieskumu. Pokiaľ bude zistené, že sa nachádzajú v zosuvovom pásme a komunikácie bude v blízkej dobe vyžadovať aj iné zásahy na stabilizáciu svojho povrchu, bolo by nezmyslom teraz ich opravovať. Celková suma, ktorú tento rok plánujeme investovať do opravy a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov tak bude predstavovať takmer milión eur. Aj tu sa ukazuje, že miestne komunikácie sú pre nás prioritou, je to najväčšia investícia mesta v tomto kalendárnom roku.

Je to nemalá suma. Ako sa vám ju podarilo nájsť k súčasnej dobe, kedy iné mesta pre celospoločenskú krízu a oklieštené rozpočty podobné opravy odkladajú na „lepšie“ časy?

Je to výsledok toho, že sa nám podarilo skonsolidovať situáciu v meste, ktorému hrozilo v čase nášho zvolenia pre dlhovú zaťaženosť nútená správa. V roku 2011 sme v meste vykonali racionalizačné opatrenia, aj vďaka ktorým teraz môžeme urobiť výraznú investíciu do ciest a chodníkov, čo nie je v tejto dobe, poznačenej krízou, bežné. Bola by som rada, keby aj v nasledujúcich rokoch boli cesty a chodníky hlavnou prioritou mesta. Našu pozornosť sa však snažíme zmerať aj na mestské budovy základných a materských škôl, ktoré majú taktiež výrazný investičný dlh.

Vráťme sa ešte k cestám a chodníkom. Kedy začínajú spomínané tohtoročné opravy a koľko by mali trvať?

Začiatok opráv ciest a chodníkov je naplánovaný na začiatok augusta. V 31. týždni sa začne s opravami miestnych komunikácií na UL. G. Švéniho a I. Krasku. Koniec spomínanej prvej etapy je naplávaný na záver septembra. Snažíme sa zosúladiť stavebné práce a zabezpečiť, aby prebehli čo najrýchlejšie, aby boli dopravné obmedzenia počas opráv a rekonštrukcií pre obyvateľov minimalizované. Poprosím však všetkých, aby boli počas lokálnych dopravných obmedzení tolerantní, trpezliví a uvedomovali si, že sa to robí najmä pre nás všetkých.

Autor: Branislav Bucák

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…