21. Oct 2022 9:26

Do ciest a chodníkov investovali za 4 roky viac ako 2,6 milióna eur

Od roku 2019 do roku 2022, teda za aktuálne volebné obdobie, investovalo mesto Prievidza do ciest a chodníkov viac ako 2,6 milióna eur.

Od začiatku aktuálneho volebného obdobia, od roku 2019, do roka 2022 investovala samospráva Prievidze do rekonštrukcií a opráv ciest a chodníkov viac ako 2,6 milióna eur.

Práce na opravách ciest pozostávajú predovšetkým z odstránenia nevyhovujúceho asfaltového povrchu, následnej realizácie spojovacích postrekov a pokládky asfaltobetónových vrstiev komunikácie. Pri rekonštrukciách ciest sú realizované objemnejšie práce. Okrem odstránenia povrchu vozovky alebo chodníka sú pri nich menené aj podkladné vrstvy. Súčasťou rekonštrukcií je aj osadenie nových obrubníkov.

Počas obdobia štyroch rokov boli zmodernizované desiatky kritických úsekov ciest. Išlo napríklad o obnovu Ulice energetikov, vnútrobloku Svätoplukova ulica, Ulice D. Krmana a vstupov v lokalite Na karasiny. Medzi opravenými chodníkmi sú napríklad chodník na Športovej ulici od bytového domu č. 1750 po Ulicu stavbárov, chodník vo vnútrobloku na Dlhej ulici pred vchodmi 16 – 26 alebo chodník na Veľkonecpalskej ulici. Všetky cesty a chodníky boli pred opravami alebo rekonštrukciami v nevyhovujúcom stave.

Prehľad investícií do ciest a chodníkov po rokoch:

  • 2019 – 1 770 067, 28 eur
  • 2020 – 75 391, 90 eur
  • 2021 –  541 677,10 eur
  • 2022 – 234 476,00 eur

Spolu: 2 621 612,28 eur

V roku 2022 je v mestskom rozpočte zahrnutá ešte ďalšia čiastka 313719 eur, určená na rekonštrukcie ciest a chodníkov. Realizácia týchto rekonštrukcií sa začne po ukončení verejného obstarávania. Termín na predkladanie cenových ponúk je do 5. októbra 2022.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…