19. Sep 2012 12:13

Dni dobrovoľníctva

Aj mesto Prievidza sa zapojí do 4. ročníka Dní dobrovoľníctva pripravované občianskym združením C.A.R.D.O. po celom Slovensku. Od 21. do 22. septembra budú po Slovensku prebiehať aktivity zamerané na zviditeľnenie dobrovoľníctva a na získanie nových dobrovoľníkov. V našom meste sa od 20. do 22. septembra 2012 uskutočnia tri aktivity.

Štvrtok 20.9. – Odber krvi :

Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza v zasadačke MsÚ (Námestie slobody) uskutoční štvrtok 20.9. v čase od 08:00 do 12:00 h odber dobrovoľných darcov krvi. Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. Viac informácii:
http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/postup-a-pravidla-ako-darovat-krv/

.

.

Piatok 21.9.- „Poznaj iných, spoznáš sám seba“- deň s mládežou :

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza a CVČ Spektrum Prievidza v piatok 21. septembra 2012 pripravili pre malých a veľkých obyvateľov mesta štvrtý ročník podujatia „Poznaj iných, spoznáš sám seba“ – deň s mládežou. Od 09:30 hod. na Námestí slobody budú počas celého dňa prezentovať svoju činnosť mladí ľudia, žiacke školské rady, stredné školy a mládežnícke organizácie z regiónu Horná Nitra. Ich prezentáciu spestria rôzne spevácke, tanečné, divadelné a iné vystúpenia. Podujatie sa uskutoční za pomoci KaSS Prievidza, RKC Prievidza, UNIPA spol. s r.o. a SOŠ T. Vansovej.

.

.

Sobota 22.9.- „Vyčistime starú cestu na Banskej“ :


Mesto Prievidza, Dobrovoľníci CVČ SPEKTRUM Prievidza a Greenpeace- lokálna skupina v Prievidzi sobotu 22. septembra 2012 pripravili dobrovoľnícku akciu „Vyčistime starú cestu na Banskej“. Dobrovoľníci mesta chcú Touto aktivitou upozorniť spoluobčanov na nelegálne skládky, ktoré v meste a jeho okolí vznikajú a prispievajú tým k zhoršovaniu životného prostredia, k šíreniu rôznych ochorení, ale sú aj možným nebezpečenstvom pre naše deti. K vzniku skládok prispievajú obyvatelia mesta, ktorí nemôžu čakať, že čo oni založia, niekto odstráni. Preto vyzývame všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako a kde žijeme, aby sa k nám v sobotu 22.9. o 9:00 hod. pridali a pomohli pri odstraňovaní jednej z nelegálnych skládok v okolí starej cesty na Banskej (výpadovka na Handlovú). Bližšie informácie získate na t.č. 0908 543 399, 0907 247 653 alebo email: kmetova.vanesa@gmail.com.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…