14. Oct 2020 11:53

Diskusia o budúcnosti vykurovania bude on-line

Ako alternatívu verejného zhromaždenia, na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, organizuje mesta Prievidza on-line diskusiu. Bude sa konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00 a vysielať na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Obyvatelia sa do diskusie môžu zapojiť doručením otázok cez platformu Sli.do alebo e-mailom. Záznam z diskusie bude odvysielaný aj prostredníctvom RTV Prievidza.

Mesto Prievidza pôvodne plánovalo zorganizovať k téme budúcnosti vykurovania verejné zhromaždenie, čo však pre opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva pre šírenie koronavírusu nebude v blízkej dobe možné. Preto organizuje on-line diskusiu ako jeho alternatívu. Diskusia sa bude konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00 a vysielať naživo na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza.

Ako sa môžete zapojiť do diskusie?
Obyvatelia mesta Prievidza môžu klásť otázky cez internetovú stránku Sli.do – event code #teplo. Verejnosť môže otázky alebo podnety k riešeniam posielať aj prostredníctvom e-mailu teplo@prievidza.sk.

Predstavia zámery a zodpovedia otázky
Svoju účasť na diskusii potvrdili zástupcovia Prievidzského tepelného hospodárstva a Slovenských elektrární, ktorí predstavia svoje zámery riešenia budúcnosti vykurovania v krátkych prezentáciách. Zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie priblíži kritériá pre hodnotenie zámerov, ktoré pripravili v rámci asistencie experti Európskej investičnej banky – JASPERS. Na otázky verejnosti budú pripravení odpovedať aj primátorka mesta Prievidza a zástupca Okresného správcovského bytového družstva. Trvanie diskusie bude najviac tri hodiny.

Záznam odvysielajú aj v televízii
Záznam z podujatia bude odvysielaný aj v Regionálnej televízii Prievidza v stredu 21. októbra 2020 o 20:00 a v nedeľu 25. októbra 2020 o 10:00.

Komplexné informácie o budúcnosti vykurovania po roku 2023 obyvatelia mesta Prievidza nájdu na špeciálnej webovej stránke www.prievidza.sk/teplo.

Obrázok: Pixabay.com by Alexandra_Koch

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…