26. Oct 2021 8:49

Detské ihrisko pre MŠ Ul. M. Mišíka v Prievidzi

Materská škôlka na Ul. M. Mišíka bola v roku 2020 zrekonštruovaná, jej interiér je vynovený, zodpovedá moderným hygienickým štandardom, má bezbariérovú úpravu. Na jeseň roku 2021 sa nám s pomocou grantov podarilo obohatiť časť rozsiahleho školského dvora o edukačné a relaxačné prvky pre deti.

Na jar roku 2021 sme pripravili projekt na úpravu časti dvora škôlky, pre deti vo veku 3-4 rokov. Našim cieľom bolo vytvoriť atraktívne, podnetné prostredie pre skupinové aktivity detí vonku. Chceli sme využiť potenciál exteriéru škôlky pre rozvoj ich fantázie, socializácie a pohybové aktivity a hry. V spolupráci s vedením škôlky a pedagogickými zamestnancami sme na jar roku 2021 vybrali zostavu hracích a edukačných prvkov vhodných na detské ihrisko pre najmenšie deti. Pripravili sme vizualizáciu návrhu a reagovali na grantové výzvy Slovenských elektrární, a.s., Ukážte sa v dobrom svetle a spoločnosti Tesco, Vy rozhodujete, my pomáhame. Grantové programy boli zriadené na podporu miestnych komunít v Nadácii Pontis. V letných mesiacoch prebehlo hlasovanie zamestnancov spoločnosti SE, a.s. a zákazníkov spoločnosti TESCO, s podporou týchto spoločností sme ihrisko vybavili detským piknikovým stolom, interaktívnou tabuľou – skladačkou, preliezkou a kladinou – vláčikom. Prvky detského ihriska sú zhotovené z odolného agátového dreva pri zachovaní jeho prirodzeného povrchu a tvaru. Aj touto formou chceme prispieť k tvorbe vzťahu detí k prírode ako aj k úprave okolia obytných domov v okolí.

Informácie o projekte:
Dátum začatia projektu:
Rozpočet na projekt: 1 527,- EUR
Suma od Nadačného fondu Tesco: 600,- EUR
Suma od Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis: 300,- EUR
Kofinancovanie mestom: 627,- EUR


Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…