20. máj 2015 8:11

Deratizácia v meste - jar 2015

V týchto dňoch sa uskutočňuje v meste Prievidza jarné kolo deratizácie verejných priestranstiev.

Samospráva mesta Prievidza uskutočňuje reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne 2x ročne. Uskutočňuje sa v rozsahu do výšky schválených finančných prostriedkov v rozpočte, v r. 2015 ide celkovo o sumu 5.000 €, čo predstavuje zderatizovanie plochy v rozsahu 10.000 m2 a vpustov v počte 500 ks.

Lokality so zamorením sú určené na základe zistení dodávateľa prác, na základe obhliadky príslušného referenta a na základe nahlásených požiadaviek priamo od obyvateľov mesta.
Deratizácia prebieha cca do konca mája v nasledovných lokalitách: sídliská Zapotôčky, Nové mesto, Píly, Stred, čiastočne sídlisko Kopanice, Necpaly, Žabník, Dlhá ulica.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.