27. Apr 2023 12:17

Deň Zeme 2023 - workshop ochrana biodiverzity

Naša planéta Zem je náš jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme jej venovali náležitú pozornosť. Aj malé skutky sa počítajú a často majú efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia.

Žiaci 8. ročníka ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi sa začiatkom tohto roka zapojili do projektu  pod názvom Vráťme hmyzu domov, ktorý organizovala spoločnosť ZIPCeM v Prievidzi. Workshop bol náučný, odborne odprezentovaný koordinátorkami Informačného a poradenského centra mladých. Hlavnou podstatou – zmyslom tohto projektu bolo: odovzdať získané informácie mladším žiakom, ako aj vyrobiť a zároveň aj upevniť na školskom pozemku hmyzí domček z komponentov, ktoré žiaci projektom získali. Cieľ bol na 100 % naplnený.   

„Naši žiaci sú vedení ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a podieľajú sa na aktivitách smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu  životného prostredia,“ vysvetľovala pedagogička PaedDr. Ivana Pandurović, PhD., pod ktorej vedením žiaci projekt pripravovali.

Dňa 25. 04. 2023 žiaci 8. B triedy zážitkovým workshopom odovzdali získané informácie – základné pojmy, významnosť a užitočnosť hmyzu, ako aj informácie súvisiace s ochranou životného prostredia mladším žiakom 4. ročníka.

„Chcela by som poďakovať za účasť na workshope a podpore projektu zástupcovi primátorky mesta Prievidza MVDr. Norbertovi Turanovičovi, koordinátorkám spol. ZIPCeM p. Janke Sýkorovej a p. PhDr. Juliane Martinkovej, ako aj vedeniu našej školy,“ dodala Pandurović.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…