9. Nov 2011 13:31

Deň starých rodičov

Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Málokto však vie o snahe predstaviť verejnosti sviatok Deň starých rodičov. Na Slovensku je ním druhá októbrová nedeľa. Sviatok vznikol z iniciatívy Američanky Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí.

Na Základnej škole P. Dobšinského v Prievidzi v tejto súvislosti pripravili učitelia a žiaci zaujímavé aktivity, ktorých výsledky potešili všetkých, no hlavne tých, ktorým boli určené. Prípravy prebiehali v spolupráci s nadáciou Socia, ktorá pripravila ďalší ročník kampane Staroba sa nás dotýka a verejnej zbierky Lienka pomoci. Počas celého mesiaca sa deti na hodinách stretávali aj s tematikou úcty a lásky k starým rodičom. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pozdravy pre svojich blízkych, pri príležitosti Dňa starých rodičov. Doma ich svojim starým rodičom slávnostne odovzdali. Mnohí sa s radosťou svojich najbližších podelili aj zaslaním fotografií na mail pani učiteľky. V rámci jazykového vyučovania deti napísali krátky príbeh o výlete so svojimi starými rodičmi a vypísali pozdravy, poskytnuté nadáciou Socia, ktoré na pamiatku odovzdali spolu s ďalšími darčekmi jubilantom z klubu Matice slovenskej, na stretnutí – 25. októbra, v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza. Podujatie sa už každoročne koná pod záštitou Miestneho odboru Matice Slovenskej v Prievidzi. To najkrajšie, čo bude zdobiť izby a hriať srdiečka, vyrobili deti v rámci krúžkovej činnosti. Stromčeky pre šťastie veru vyvolávali údiv zo šikovnosti detí, ako aj úsmev na znak úprimnej radosti, že nezabúdame na múdrosť a útulnosť sŕdc našich starých mám a otcov.

Mgr. Magdaléna Kyselicová

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…