2. Oct 2019 7:27

Deň Prievidze oslavou cestovného ruchu

27. september je Svetovým dňom cestovného ruchu (SDCR). Takto to stanovilo VZ Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO. Hlavným zmyslom SDCR je vyzdvihnúť cestovný ruch ako významný faktor rozvoja, jeho prínosy v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej. Pri tejto príležitosti pripravili mesto Prievidza a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) podujatie Deň Prievidze, ktoré sa konalo 27. a 28. septembra 2019. Spoluorganizátorom bolo Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, partnermi boli Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región a SAD Prievidza.

V piatok 27. septembra sa v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka konal slávnostný koncert na počesť tohto hudobného skladateľa a prievidzského rodáka, po ktorom už 25 rokov škola nesie svoje pomenovanie. Zazneli na ňom Stančekove diela v podaní Orchestra ZUŠ LS s dirigentom Ing. Jánom Glosom, DSZ Liberi cantantes pod taktovkou Mgr. art. Zuzany Hagarovej a telesa Mucha Quartet z Bratislavy. Koncertu sa zúčastnila aj vnučka L. Stančeka pani Elena Kačírová z Nitry. Pri tejto príležitosti OOCR RHNB vydala skladačku o živote a diele L. Stančeka.

Deň Prievidze a oslava SDCR pokračovali 28. septembra na Námestí slobody. Oficiálne ich za organizátorov otvorili Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky Prievidze a Ing. Róbert Lupták, predseda Dozornej rady OOCR RHNB a odovzdali ocenenia „Za osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu na Hornej Nitre“ osobnostiam, ktoré nominovala OOCR RHNB. Sú to Helena Dadíková, poslankyňa MsZ Prievidza, predsedníčka komisie školstva a kultúry a členka DR OOCR RHNB, Irena Balážová, pracovníčka destinačného manažmentu OOCR RHNB, Dana Horná, riaditeľka KaSS Prievidza, Mirety Dian a Jaroslav Dian, manažéri projektu Zelený bicykel. Toto ocenenie dostala aj Stredná odborná škola obchodu a služieb za vzdelávanie v manažmente regionálneho CR a realizáciu mnohých úspešných aktivít. Prevzala ho riaditeľka školy Mgr. Darina Krčíková.

Veľkým magnetom na námestí boli tri autobusy SAD Prievidza, a to historická Praga z r. 1950 a moderné komfortné autobusy SETRA pre prímestskú a diaľkovú dopravu a SOLARIS pre MHD. SAD týmto spôsobom pripomenula aj 70. výročie svojho vzniku. Prezentácie svojej činnosti mali v stánkoch OOCR RHNB, ocenená SOŠOaS, ktorá oslavuje v tomto roku 100. výročie svojho založenia, Centrum voľného času v Prievidzi, ktoré si pripomína 60 rokov činnosti, ZUŠ Ladislava Stančeka a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi s ponukou programov a výstavou pozoruhodných osobností Prievidze, ktorú pripravili s MV SR, Štátnym archívom v Trenčíne – pracoviskom Archív Bojnice. Atmosféru na námestí oživovali stánky košikára, medovnikára, včelára, producentky sirupov a iných prírodných produktov a stánky s občerstvením.

Kultúrny program Dňa Prievidze bol pestrý, vystúpili mažoretky z CVČ, skupina LAZY MONDAYS, speváci z E-školy, TS Mimikry, tanečné a hudobné súbory ZUŠ LS a historicko-humornými scénkami pobavila skupina Aquila. Ďalšie vystúpenia museli byť zrušené pre silný dážď. Podvečer sa počasie zlepšilo a festival DUBŠTOK sa uskutočnil podľa plánu. Priaznivcov a najvernejších fanúšikov pôvodnej prievidzskej hudobnej tvorby pritiahli a rozhýbali kapely Henri Pilch, Dhanyavad, Somebody, Rock N Hop a Dizydent.

text: S. Maliariková

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.