16. Sep 2014 5:44

Deň mobility v Prievidzi 2014

Autoškola EKO UNIVERS, člen Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl pod záštitou primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej a v spolupráci s SAD Prievidza, a.s., organizuje Deň mobility 2014 v Prievidzi. Metropola hornej Nitry sa opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility aj niekoľkými sprievodnými akciami. V pondelok 22. septembra 2014 bude MHD zadarmo pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vlastným vodičským preukazom.

„Po minuloročnom úspešnom Dni mobility v Prievidzi sme sa rozhodli zorganizovať rovnakú akciu aj v tomto roku. Opäť bude na Námestí slobody mobilné dopravné ihrisko na ktorom sa bude vyučovať dopravná výchova žiakom, a počas celého dňa budú môcť ľudia využiť MHD v Prievidzi zdarma. Stačí ak sa preukážu vodičským preukazom, čím deklarujú, že svoje autá nechali doma a uprednostnili verejnú dopravu. A práve to je význam celej tejto akcie,“ opísala dôvody Dňa mobility 2014 primátorka mesta Katarína Macháčková.

Deň mobility je súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná každoročne v závere septembra už tradične po celej Európe. Ide teda o celoeurópsku iniciatívu. V tomto roku Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) organizuje Európsky týždeň mobility v dňoch 16. – 22. september 2014 a Prievidza sa do iniciatívy zapojí dňa 22.septembra 2014. Európsky týždeň mobility sa v tomto roku nesie v myšlienke „Naše ulice – naša voľba“.

MHD bude zadarmo na vodičský preukaz
„Pre bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave bude potrebné preukázať sa vlastným vodičským preukazom. MHD bude v týchto podmienkach zdarma počas celého dňa t.j. 22.septembra 2014,“ hovorí generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko. Uprednostnením verejnej ekologickej dopravy pred individuálnou dopravou je predovšetkým docielenie čistejšieho životného prostredia a zvýšenie ekológie v mestách v oblasti dopravy.

Program Dňa mobility v Prievidzi
V rámci Dňa mobility v Prievidzi sú pripravené aj sprievodné akcie na Námestí slobody. Na Námestí bude umiestnené dopravné ihrisko, na ktorom bude autoškola EKO UNIVERS vyučovať dopravnú výchovu žiakom základnej školy. Okrem toho budú poskytované informácie o verejnej doprave MHD zo strany SAD Prievidza. Na celom programe budú participovať SAD Prievidza, a.s., autoškola EKO UNIVERS PaedDr. František Králik, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – Odboru Okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len OR PZ Prievidza odbor ODI), Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza (ďalej len ORH a ZZ Prievidza) a žiaci Piaristickej základnej školy Františka Hanáka v Prievidzi. „Bezpečnosť školákov a vôbec chodcov na cestách by mala byť našou prioritou a preto musíme mladšiu generáciu vychovávať k zvýšenej bezpečnosti na cestách už v rannom veku. Nemôžeme problémy riešiť iba vtedy, keď nastanú a keď je už neskoro, preto už dlhodobo organizujeme na školách dopravnú výchovu určenú žiakom 1. až 4. ročníka,“ uviedol František Králik.

Časový harmonogram:
9.00 – Otvorenie za účasti primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej na Námestí slobody.

9.15 – 12.00 – ukážky vyučovania dopravnej výchovy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a ukážky dopravy vozidlami osôb s obmedzenou mobilitou v SAD Prievidza

12.15 – Záver a zhodnotenie ukážok a práce na detskom dopravnom ihrisku

Podujatie je v Prievidzi zamerané na povzbudzovanie využívať viac alternatívne formy dopravy a cestovania, zvyšovanie povedomia a informovanosti obyvateľov vo sfére organizovania mobility v mestách a obciach, a tiež na zdôraznenie problémov pochádzajúcich zo znečisťovania dopravou.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…