13. máj 2016 7:57

Deň Európy a Európske solárne dni na OA v Prievidzi

Žiaci OA v Prievidzi si zabehli do Bruselu, stihli aj Štrasburg a Frankfurt, vrátili sa do Prievidze a popritom ešte stihli aj osláviť Európske solárne dni.

Na počesť Dňa Európy dnes, 6. 5. 2016 súťažili žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi v behu na rôznych tratiach, ktoré nás symbolicky priviedli do sídiel inštitúcií Európskej únie. A tak sme bežali do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu… Pravdaže, zvolili sme si vhodnú mierku – každý zabehnutý meter predstavoval jeden kilometer. Počasie bolo ukážkové, chuť víťaziť nám nechýbala. Ocenili sme najrýchlejších bežcov, aj najmladšieho účastníka súťaže. Oficiálne výsledky behu v jednotlivých kategóriách budú uverejnené na školskej stránke.

Zároveň sme sa počas celoškolskej oslavy Dňa Európy venovali na Obchodnej akadémii v Prievidzi aj témam, týkajúcich sa využívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. V rámci kampane Európske solárne dni, ktorá trvá počas prvých dvoch májových týždňov, sa na celom Slovensku organizuje množstvo rôznych typov podujatí a všetky sú nejako spojené so solárnou energiou. Hlavnou tematickou osou sú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Energetická budúcnosť našich detí musí stáť na obnoviteľných zdrojoch.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, chce upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov, rodičov detí na využívanie obnoviteľných zdrojov rôznymi aktivitami o solárnej energií. Na počesť Európskych solárnych dní sme urobili niekoľko vzdelávacích aktivít, aby sme úžasnými možnosťami solárnej energie nadchli žiakov, rodičov aj zamestnancov školy – výstavu žiackych prác, súťaž, besedu, tvorivú dielňu.

Autori: JUDr. Dagmar Majdanová a Mgr. Ivan Kadlečík

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…