10. Jun 2024 8:51

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie k projektu „Chodník Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku – bezbariérovosť“. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.06.2024, kritériom je najnižšia cena.

Predmetom zákazky je návrh technického riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných občanov a kočíky od bytového domu Cesta Vl. Clementisa č. 222/3 k parkovisku, t. j. návrh bezbariérového riešenia chodníkov v danej lokalite. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v stupni projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu vrátane rozpočtu, zadania s výkazom výmer.

Ďalšie aktuality

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…