11. Jun 2012 6:46

Darček k MDD nové ihrisko v Prievidzi

Jedným zo strategických cieľov, ktoré má ZŠ na Ul. Rastislavova v Prievidzi vo svojej koncepcii, patrí úloha „sfunkčniť jednotlivé átriá medzi pavilónmi školy na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a voľného času žiakov školy“.

Po vybudovaní Zelenej učebne, Školského parku, rekonštrukcii bežeckej dráhy a výstavbe multifunkčného ihriska sa dňa 7. júna dočkalo slávnostného otvorenia aj detské ihrisko, ktoré dostali žiaci školy ako darček k MDD. Predmetom tejto športovo-rekreačnej zóny je zostava, ktorú tvorí lezecká stena, lano na šplh, mimostredový otočný disk, sieť na šplhanie, cvičebné kruhy a povrazový rebrík. Do týchto priestorov boli nainštalované aj štvormiestna vahadlová hojdačka a exteriérová školská tabuľa.

Tento projekt mohla škola zrealizovať vďaka štedrému sponzorovi, ktorým bola a.s. – Volksbank Slovensko. Finančný dar vo výške 6.533,00€ umožnil škole zároveň vybudovať vo svojom areáli aj dva pingpongové stoly.

Poďakovanie sponzorovi, ktorého zastupovala riaditeľka pobočky Volksbank v Prievidzi Ing. Viera Kapsdorferová, odovzdala v mene celej školskej komunity nielen riaditeľka školy PaedDr. Václava Juríková, ale aj zástupcovia mesta – prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Vlasta Miklasová, poslanec VO č.1 Július Urík a Ing. Vladimír Frimel člen Mestskej školskej rady, ktorí zároveň prišli pozdraviť deti a rodičov v rámci tradičného podujatia školy pod názvom Deň rodiny, ktorý sa tento deň v areáli školy konal a stretol sa s veľkým ohlasom.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…