8. Nov 2016 13:44

Daň za psa: Správny postup ohlásenia zániku daňovej povinnosti

Pri chove psa vznikajú rôzne situácie. Aké povinnosti si má daňovník splniť pri zániku daňovej povinnosti pri dani za psa – napríklad pri jeho uhynutí, darovaní inej osobe, či presune chovu psa do inej obce?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, ktorým môže byť napríklad uhynutie psa, darovanie psa inej osobe alebo presun chovu psa do inej obce, podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Tlačivo Ministerstva financií SR je k dispozícií na oddelení daní a poplatkov. Spolu s podaním čiastkového daňového priznania je potrebné na mestskom úrade vrátiť aj evidenčnú známku.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane – teda došlo napríklad k niektorej z vyššie uvedených zmien. Ak teda pes uhynul napríklad 15. októbra 2016, daňová povinnosť zanikne dňa 31. októbra 2016 a daňovník je povinný do 30. novembra 2016 podať čiastkové daňové priznanie.

Ďalšie praktické informácie nájdete aj na webovej stránke mesta v sekcii Obyvateľ – Psy v meste.

Foto: Pixabay.com

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…