8. Nov 2016 13:44

Daň za psa: Správny postup ohlásenia zániku daňovej povinnosti

Pri chove psa vznikajú rôzne situácie. Aké povinnosti si má daňovník splniť pri zániku daňovej povinnosti pri dani za psa – napríklad pri jeho uhynutí, darovaní inej osobe, či presune chovu psa do inej obce?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, ktorým môže byť napríklad uhynutie psa, darovanie psa inej osobe alebo presun chovu psa do inej obce, podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Tlačivo Ministerstva financií SR je k dispozícií na oddelení daní a poplatkov. Spolu s podaním čiastkového daňového priznania je potrebné na mestskom úrade vrátiť aj evidenčnú známku.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane – teda došlo napríklad k niektorej z vyššie uvedených zmien. Ak teda pes uhynul napríklad 15. októbra 2016, daňová povinnosť zanikne dňa 31. októbra 2016 a daňovník je povinný do 30. novembra 2016 podať čiastkové daňové priznanie.

Ďalšie praktické informácie nájdete aj na webovej stránke mesta v sekcii Obyvateľ – Psy v meste.

Foto: Pixabay.com

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.