21. Sep 2023 15:13

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z nehnuteľností, že dňa 30. septembra 2023 končí termín zaplatenia 2. splátky dane z nehnuteľností.

Zaplatiť môžete na účet mesta , ktorý máte uvedený v rozhodnutí alebo pri platbách do 300 eur do pokladne Mestského úradu v Prievidzi. Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…