30. Jul 2015 10:50

Ďalšie rozšírenie chodníka

Chodník na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici bude rekonštruovaný vo svojej dĺžke v ďalších dvoch etapách.


Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi pripravuje akciu: Obnova časti chodníka cintorín – Mariánska ulica v Prievidzi. V týchto dňoch sa finalizujú projekčné časti tejto významnej finančnej investície. Predmetom prác je obnova chodníka na cintoríne v Prievidzi, v rozsahu druhá časť 2. etapy v dĺžke od 150 m – do 190 m a celá 3. etapa v dĺžke od 190 m do 310 m podľa spracovanej projektovej dokumentácie.

V rámci uvedených prác je naplánované aj odstránenie existujúcich vrstiev chodníka, úprava podložia, nanesené nové vrstvy podložia a následné osadenie betónovej dlažby. Predpokladaná hodnota týchto prác predstavuje čiastku 55 836,11- € bez DPH.

Prvá etapa opráv chodníka na cintoríne bola realizovaná počas mesiaca október 2014. Prvá časť druhej etapy opráv bola ukončená ku koncu roka 2014, v ktorej bol chodník opravený v dĺžke 50 m. Opravy chodníka museli byť zaradené do viacerých etáp z dôvodu finančnej náročnosti diela a značnej dĺžky celého chodníka ktorý rozdeľuje hlavný cintorín pozdĺž celej dĺžky na dve hlavné časti.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…