17. Oct 2016 11:42

Ďalšie nové ihriská

Ešte v mesiaci september začali práce na realizácií dvoch akcií a to budovanie detských ihrísk na Ul. P. Dobšinského na sídlisku Zapotôčky (vnútroblok I. Krasku, Bendíka).

Prvou zo spomínaných stavebných akcií je rozšírenie detského na Ul. P. Dobšinského na sídlisku Zapotôčky. Existujúce detské ihrisko bude doplnené o nové hracie komponenty: kolotoč s volantom a visiacu trojhojdačku (tvorená je hojdacím hniezdom, hojdačka so štandardným sedák, hojdačka s baby sedákom) vrátane vybudovania dopadovej zóny z plaveného štrku.

Realizátor prác bol vybratý na základe verejného obstarávania. Cena za dielo je 4980,- eur s DPH. Termín ukončenia a odovzdania diela je stanovený do 30.09.2016. Na realizáciu použije mesto finančné prostriedky, ktoré dostalo na základe darovacej zmluvy od spoločnosti VIP Invest, s r.o. vo výške 5000,- eur.

Lokalita pre umiestnenia nových hracích komponentov bola odsúhlasená poslancami z volebného obvodu č. 3, ktorí vychádzali z požiadaviek obyvateľov sídliska Zapotôčky.

Pribudne aj workout
Druhou aktivitou je budovanie nového workoutového ihriska na Ul. P. Dobšinského vrátane realizácie dopadovej plochy.

Ihrisko bude slúžiť pre voľnočasové aktivity občanov, tréningové procesy športovcov ako aj pre žiakov miestnej základnej školy. Cvičenie je pestré najmä vďaka jedinečnému vonkajšiemu prostrediu, ale aj širokej škále cvikov, ktoré workout umožňuje a prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode. Workoutová zostava je určené pre všetky vekové kategórie od mládeže až po seniorov.

Realizátor prác bol vybratý na základe verejného obstarávania. Termín ukončenia a odovzdania diela do 30.09.2016. Cena za dielo je 5280,- eur s DPH. Na realizáciu použije mesto finančné prostriedky:
– vo výške 2000,- eur, ktoré dostalo na základe darovacej zmluvy od Ing. Jozefa Šipeka
– vo výške 2800,- eur, ktoré vyčlenil výbor volebného obvodu č. 3 zo svojej operatívnej potreby
– vo výške 480,- eur z rozpočtu mesta
Lokalita pre umiestnenia nových komponentov bola taktiež odsúhlasená poslancami za volebný obvod č. 3.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…