27. Apr 2017 11:36

Ďalšia etapa participatívneho rozpočtu uzavretá

Obyvatelia sa uchádzajú o financovanie 11 projektov. Prievidžania absolvovali ich verejné posudzovanie.

Rozpočet mesta je z podstatnej časti tvorený daňami obyvateľov ktorí majú prvýkrát v histórii Prievidze možnosť rozhodnúť o tom, ako bude časť spoločných peňazí využitá. Po dvoch mesiacoch práce v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017 bolo predložených celkovo jedenásť projektov. Všetky sú dielom aktívnych občanov, ktorí svoj čas a energiu venovali tomu, aby pre svoje mesto či komunitu vytvorili niečo nové a obohacujúce. Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované. Celková suma participatívneho rozpočtu, ktorá sa prerozdelí medzi víťazné projekty predstavuje v pilotnom ročníku 40 tisíc eur.

RTV Prievidza:

Anotácie jednotlivých projektov

Záhrada so srdcom
Komunitná rodinná záhrada na Lúčnej ulici ponúkne priestor pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj tvorivosti ľudí, ktorí sa budú chcieť zapojiť a zároveň zvýši biodiverzitu a krásu tohto miesta.

Cyklostojany
Vytvoríme širokú sieť stojanov po celom meste, kam si môžu ľudia počas nákupu, návštevy lekára, úradu, či priateľa uzamknúť bicykel. Zapojiť chceme aj podnikateľské subjekty a prevádzky, ktoré by stojany uvítali vo svojej blízkosti.

Seniorské vzdelávanie a regenerácia
Aktívni seniori zostávajú mladými, pretože majú chuť učiť sa. Radi by vzdelávacie aktivity ponúkli širšiemu okruhu ľudí a tiež rozšírili a skvalitnili výučbu už realizovaných kurzov.

farbyMestu
Chceme zrevitalizovať znehodnotené a ošarpané verejné plochy v meste formou street artu a prinesieme tak do ulíc umenie pre ľudí. Radi by sme tak vytvorili tradíciu skrášľovania verejných plôch a prepojili tak viacero mestských komunít.

Prievidza hovorí aj rukami
Sociálna izolácia sluchovo postihnutých ľudí predstavuje obrovskú bariéru, ktorá často znemožňuje aj najjednoduchšiu komunikáciu. Pokúsime sa túto bariéru znížiť a prepojiť túto komunitu s počujúcou väčšinou.

Orechy pre ľudí
Radi by sme vysadili stromoradie orechov v parku Skotňa. Chceli by sme, aby tieto stromy a ich úroda patrili obyvateľom mesta. Drobnú starostlivosť o stromy poskytnú žiaci blízkej ZŠ v rámci vyučovacieho procesu.

Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalúpku
Tento atletický štadión a jeho okolie sa stalo centrom športu a aktívneho využitia voľného času v Prievidzi potrebuje však obnovu a kvalitnejšiu údržbu. Na úvod chceme opraviť plot, osadiť ďalšie smetné koše a lepšie udržiavať plochy.

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov
Zriadime ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti.

Vtáky v meste
Obohatíme mestský park o možnosť sledovať vtáctvo vytvorením pozorovacích stanovíšť s búdkami doplnenými o pomôcky na ochranu, starostlivosť a poznávanie vtákov. Pridáme aj informačné panely a webkameru a zapojíme do aktivít verejnosť a školy.

Otvorený klub pre deti a mládež v Prievidzi
V Informačnom centre mladých chceme upraviť priestor bývalej zasadacej a konzultačnej miestnosti a sprístupniť dvor pre potreby mladých ľudí, ktorí sa budú spolupodieľať na úpravách a navrhovaní aktivít.

Festival mladých umelcov

Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na prezentáciu mladých umelcov Prievidze širokej verejnosti. V jeden deň bude predstavená umelecká tvorba spevákov, tanečníkov, maliarov, alebo streetartistov na jednom z prievidzských námestí.

Obyvatelia budú môcť vo verejnom hlasovaní označiť tri až päť občianskych projektov, ktoré považujú za dôležité či zaujímavé, a budú chcieť, aby boli podporené z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017. Podrobné projektové dokumentácie jednotlivých návrhov budú k dispozícii na oficiálnej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk/pr/ v časti Participatívny rozpočet.

Pokyny k hlasovaniu:
1. Hlasovať môžu občania s trvalým i prechodným bydliskom v Prievidzi vo veku nad 15 rokov.
2. Na hlasovacom lístku bude potrebné vyplniť kontaktné údaje.
3. Z projektov uvedených na hlasovacom lístku bude možnosť zakrúžkovania minimálne troch, maximálne však piatich projektov.
4. V časti Priestor pre vaše nápady budú mať ľudia možnosť uviesť návrhy, ako zlepšiť život v našom meste.
5. Vyplnený hlasovací lístok budú môcť ľudia odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk
6. Hlasovať je možné aj elektronicky na www.odkazprestarostu.sk v časti Ankety.
7. Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 5. až 19. mája 2017.
8. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlasovací lístok spolu s obálkou. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti v hlasovaní podľa bodu 1, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť elektronicky na www.prievidza.sk/pr/ alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi.

Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:

1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Časový harmonogram:
5.-19. mája 2017 Hlasovanie
9. mája 2017 Verejné zvažovanie
23. mája 2017 Zverejnenie víťazných projektov
jún – december 2017 Realizácia víťazných projektov
december 2017 Evaluácia – vyhodnotenie

Mesto Prievidza vo februári tohto roka prinieslo pilotný ročník participatívneho rozpočtu. Ide o príležitosť pre občanov zapojiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa využije časť finančných prostriedkov mesta. Na túto výzvu a možnosť zareagovali desiatky ľudí, ktoré prišli s nápadom ako skvalitniť život v našom meste, či už vytvorením novej služby, resp. skvalitnením už existujúcej, alebo obnovením verejného priestranstva. Podnety a nápady boli zbierané a rozpracovávané v tematických skupinách, tzv. participatívnych komunitách: seniorky, zeleň a verejný priestor, šport a kultúra, sociálna oblasť.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.