12. Jul 2013 5:52

Ďakovali odchádzajúcemu dekanovi Martinovi Dadovi

Prievidzský dekan a farár rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto, Mgr. Martin Dado, bol od 1. júla 2013 menovaný za riaditeľa Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Prievidžania sa s ním rozlúčili na svätej omši v nedeľu 30. júna o 9:00.

Svoje poďakovanie za vykonanú prácu pre rozvoj mesta mu prišla osobne vysloviť aj primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. „V mene všetkých obyvateľov mesta, veriacich aj neveriacich, vám úprimne ďakujem za všetko, čo ste pre Prievidzu počas svojho krátkeho pôsobenia urobili,“ povedala vo svojom krátkom príhovore primátorka. Okrem iného vyzdvihla spoluprácu odchádzajúceho dekana pri rozvoji služieb pre ľudí bez domova prostredníctvom organizácie Charita – dom sv. Vincenta, aktívne pastoračné úsilie pri práci s mládežou aj všetkými ostatnými farníkmi, a tiež príkladné spravovanie zvereného cirkevného majetku.

Po odchode dekana Martina Dada do farnosti Prievidza–mesto prišiel od 1. júla 2013 jej nový správca ThLic. Vladimír Slovák, ktorý ostatných 10 rokov pôsobil v Stožku neďaleko Detvy. Do pastoračnej služby v Prievidzi takisto nastúpil novokňaz Mgr. Dušan Rončák, ktorého si Prievidžania pamätajú napríklad z vlaňajšej diakonskej služby vo farnosti Prievidza-Zapotôčky. Novú posilu posilu vo svojich radoch privítala od júla aj rehoľa piaristov. V Prievidzi bude pôsobiť novokňaz Mgr. Marek Kotras, SchP. Podobne ako ostatní piaristi bude aj páter Marek najmä vyučovať v piaristickej škole a venovať sa práci s deťmi a mládežou.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…