2. Jan 2020 13:24

Cvičí celá rodina

Ako už tradične v predvianočnom čase usporiadala v mestskej športovej hale Olympia pri OK Prievidza v spolupráci s komisiou športu a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi a neziskovou organizáciou Orchidamos Prievidza športové podujatie z projektu "Dotkni sa hviezd " pod názvom "Cvičí celá rodina " .

Podujatie otvorila predsedníčka a cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková privítaním všetkých prítomných cvičencov aj divákov a oboznámila ich s programom.
Ako každý rok začiatok patril deťom z MŠ P.Benického pod vedením pani riaditeľky Renatky Szeghoovej ,ktorí predviedli krásne vianočné pásmo piesní,básní a tančekov a za svoj výkon boli odmenené úsmevom a srdečným potleskom všetkých prítomných.
Program pokračoval mikulášskym aerobikom pod vedením cvičiteľky Jitky , do cvičenia sa zapojili členky Olympie zo svojimi vnúčencami ,deti ,rodičia a starí rodičia širokej verejnosti, a to všetci v mikulášskych čiapkách pri populárnej hudbe.
Po krátkej prestávke na občerstvenie program pokračoval cvičením vo dvojiciach s náčiním – tyčami ,kde spolu cvičil dospelý a dieťa opäť s cvičiteľkou Jitkou a po odovzdaní náčinia všetci vytvorili kruh ,v ktorom si spoločne zacvičili a zabavili sa.
Počas celého športového podujatia panovala v telocvični veselá a srdečná nálada.
Najkrajší bol záver cvičenia ,keď boli všetky deti odmenené hračkami a sladkosťami , ich radosť a krásne žiarivé očká boli našou odmenou za usporiadanie tohto veľmi vydareného podujatia.

Program ukončila cvičiteľka Jitka poďakovaním mestu Prievidza a nadácii Orchidamos za finančnú podporu na zakúpenie darčekov a občerstvenia pre deti ,taktiež poďakovala za účasť všetkým deťom, rodičom, starým rodičom a členkám Olympie a popriala im krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa rodinných,osobných a pracovných úspechov v roku 2020 a pozvala ich o rok na ďalší ročník podujatia “ Cvičí celá rodina „.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…