13. Jan 2021 12:14

COVID-19: Pomôžte pri plošnom testovaní ako zdravotník

Mesto Prievidza hľadá zdravotnícky personál na plošné testovanie obyvateľstva na COVID-19. Aktualizované 26.1.2021

V súvislosti s ohláseným celoplošným testovaním obyvateľstva na COVID-19 hľadáme zdravotnícky personál, ktorý by pomohol v meste Prievidza s jeho zabezpečením v termíne v sobotu 30.1.2021 od 8:00 do 20:00 a v nedeľu 31.1.2021 od 8:00 do 17:00. Ponúkaná hodinová mzda je vo výške 15 € brutto.

Personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí minimálne jeden zdravotnícky pracovník určený na odbery biologického materiálu:
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) sestra,
d) zdravotnícky záchranár,
e) praktická sestra,
f) študent doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
g) študent, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo,
h) študent študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
i) študent študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
j) študent študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
k) študent doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
l) žiak, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na SZŠ v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

(Študent a žiak podľa písm. f) až l) môže vykonávať odber biologického materiálu v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény, len pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra.)

V prípade záujmu, nás kontaktujte e-mailom info@prievidza.sk. Je potrebné uviesť nasledovné informácie:
– meno, priezvisko, telefónne číslo
– špecifikáciu zdravotníckej profesie
– časové možnosti (jeden alebo oba odberové dni)

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…