27. Oct 2020 11:16

Covid 19: Mestský úrad bude pre verejnosť zatvorený

Vzhľadom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. 10. 2020 o obmedzení pohybu a v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu oznamujeme verejnosti, že od 28.10. 2020 až do odvolania je MsÚ v Prievidzi pre verejnosť uzatvorený.

Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Vaše požiadavky budú zamestnancami kancelárií riadne riešené a vybavované, prednostne telefonicky, prostredníctvom pošty a e-mailom. Kontakty na zamestnancov úradu sú TU.

Informácie: 046/ 517 91 11, 046/5179 110

Matrika vybavuje len neodkladné záležitostí.
Neodkladné matričné udalosti sú :
– úmrtie,
– narodenie dieťaťa v Prievidzi – v domácom prostredí,
– prijatie skoršieho priezviska po rozvode do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozvodu, a to len v prípade, ak už plynie žiadateľovi 3-mesačná lehota,
– určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, a to len v prípade, ak termín pôrodu je v krátkom časovom horizonte.
Občania sú povinní vopred telefonicky kontaktovať matričný úrad, ktorý bude ku každej neodkladnej matričnej udalosti pristupovať individuálne a s osobitným prístupom. Opatrenie platí do odvolania.
Občianske obrady: Počnúc dňom 15.októbra 2020 môžu byť svadby len v prítomnosti snúbencov a svedkov. Viac informácií TU.
Matrika: 046/5426 913, 0904 752 622

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…