20. Oct 2016 11:01

Číslovanie prievidzských svetelných bodov

V týchto dňoch realizujú zamestnanci strediska verejného osvetlenia spoločnosti Technické služby mesta Prievidza číslovanie všetkých svetelných bodov vo vlastníctve mesta Prievidza. Stĺpy verejného osvetlenia sú očíslované kódom pre prípad opráv poruchy na verejnom osvetlení.

Potreba očíslovať stĺpy verejného osvetlenia vzišla z potreby urýchlene riešiť problémy spojené s verejným osvetlením. Účelom číslovania je hlavne ľahšia identifikácia pri nahlasovaní nefunkčného verejného osvetlenia, pri projektových riešeniach ale aj v prípadoch identifikovania škody, kedy bol konkrétny stĺp zničený napríklad pri dopravnej nehode. „Stĺpy sú označované pomocou bielych štítkov, na ktorých je vyznačené popisné číslo svetelného bodu. V súčasnosti je už označených približne 60% všetkých svetelných bodov a ukončenie prác sa predpokladá koncom roka 2016,“ vysvetľuje Silvia Bakytová z TSMPD.

Obyvatelia ktorí budú nahlasovať nefunkčné verejné osvetlenie môžu urýchliť jeho opravu tým, že nahlásia presný kód nefunkčného svetelného bodu. Zamestnanci TSMPD takto rýchlejšie zabezpečia opravu konkrétneho svetelného bodu. Práve lokalizácia poruchy na verejnom osvetlení počas denných hodín je časovo náročná úloha.

V Prievidzi sa nachádza 3800 svetelných bodov, ktorých údržbu vykonáva mestská spoločnosť TSMPD s.r.o.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…