26. Mar 2015 13:22

CINEAMA 2015

8 - 9. apríl 2015/ RKC

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Vás pozýva na 11. ročník krajskej postupovej súťaže filmovej tvorby a videotvorby Trenčianskeho kraja, ktorý sa uskutoční 8. a 9. 4. 2015 v sále RKC v Prievidzi.

Vyhlasovateľom a odborným garantom krajskej postupovej súťaže je z poverenia Národného osvetového centra a Trenčianskeho samosprávneho kraja Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Hlavným poslaním súťaže bude vytvoriť podmienky na zhodnotenie, prezentáciu filmovej tvorby a videotvorby v Trenčianskom kraji, oboznámiť sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania; vytvoriť podmienky na stretnutie autorov s odborníkmi na film, umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu na rozborovom seminári a sprostredkovať účasť na kolektívnej alebo individuálnej odbornej konzultácii. Podujatie pozostáva z prezentačnej a vzdelávacej časti. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných a nesúťažných filmov a vzdelávaciu časť tvoria rozborový seminár a konzultácie.

Propozície a prihlášku na stiahnutie nájdete na www.rkcpd.sk
Informácie: Peter Cagáň tel. 046/512 18 13, e-mail: peter.cagan@rkcpd.sk

Súťažné práce do krajského kola Trenčianskeho kraja kola treba zaslať alebo priniesť osobne najneskôr do 31. 3. 2015 na adresu: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

Súťažná prehliadka sa uskutoční v stredu 8. 4. 2015 o 16:00 v RKC Prievidza (Záhradnícka ul. 19, vo viacúčelovej sále)

Sprievodným podujatím krajskej prehliadky je prezentácia fotografií a dobrodružstiev speváka kapely Slobodná Európa – Whiskyho zo svojich potuliek po Ázii s názvom Whiskyho cestovateľské kino. Témou štvrtého posedenia, ktoré sa uskutoční 9. 4. 2015 o 18:00h, bude Laos a odľahlé oblasti Thajska.
Vstupné: 3€/2€ (seniori, ZŤP, študenti)

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.